Beemster polder reclaimed land

dike with a row of willow trees and grazing sheep in beemster polder

Windmills were invented that could pump up water and this was a breakthrough in the battle against flooding. First a dike was built around the lake, the water was pumped out en the land cultivated.
From the 13th century, the Beemster was an inland sea and connected to the Zuiderzee.
In 1607 a number of Amsterdam merchants were given a permit to drain the lake.
In 1612 the work was finished with the 43 windmills.
The new land was divided into rectangular lots of 934 by 934 meters, among the investors.
The soil was very fertile and the merchants and farmers built beautiful country estates.
The first village in the Beemster Polder was Middenbeemster and is the center of the polder.
The Beemster is twice on the UNESCO World Heritage List. Such as the Beemster polder and five bastions (Middenweg, Marken-binnen, Purmerend, Jisperweg and Spijkerboor) as part of the Defence Line of Amsterdam.
Private tour Holland will include a visit to Beemster polder.

All information about the Beemster polder reclaimed land.

On our countryside tours we will visit the agricultural Beemster Polder, Unesco heritage.

Er werden windmolens uitgevonden die water konden oppompen en dit was een doorbraak in de strijd tegen overstromingen. Eerst werd er een dijk rond het meer gebouwd, het water weggepompt en het land bebouwd.
Vanaf de 13e eeuw was de Beemster een binnenzee en verbonden met de Zuiderzee.
In 1607 kregen een aantal Amsterdamse kooplieden vergunning om het meer droog te leggen.
In 1612 waren de werkzaamheden met de 43 windmolens voltooid.
De nieuwe grond werd onder de investeerders verdeeld in rechthoekige percelen van 934 bij 934 meter.
De grond was zeer vruchtbaar en de kooplieden en boeren bouwden prachtige landgoederen.
Het eerste dorp in de Beemster polder was Middenbeemster en vormt het centrum van de polder.
De Beemster staat tweemaal op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Zoals de Beemster polder en vijf bastions (Middenweg, Marken-binnen, Purmerend, Jisperweg en Spijkerboor) als onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland