Category Archives: Rotterdam highlights

10 Best Places to Go in Rotterdam.
Wondering where should I travel in the Netherlands?
Don’t worry, Hans Langh Private Tours Holland has listed some great options in this blog. Port of Rotterdam. Windmills Kinderdijk. Market Hall.
Rotterdam highlights: dynamic, raw and cool.

tulips and windmill at Hans Langh's Great Amsterdam Private Holland Tour.

Our Private Tours Holland by Hans Langh

Delfshaven Rotterdam

canal, drawbridge and historical ships in Delfshaven

On the 1st of August 1620, religiously persecuted men departed from the Pilgrim Fathers’ Church, to sail to a new land now called America.
In Delfshaven Rotterdam one gets an impression of what Rotterdam looked like before the Second World War.
This district was spared from the German bombardment of 1940.
The beer of Brewery de Pelgrim calls itself ‘the liquid gold of Rotterdam’.
The church dates back to 1417, making it one of the oldest buildings in Rotterdam.
After a stay in Leiden and Amsterdam, the Pilgrims left Delfshaven via Southampton to Cape-Cod-Bay.
The most important reminder in the church is a large stained glass with an image of their ship the Speedwell.
They are considered the founders of the current United States. Thanksgiving Day honours their first successful harvest in the new homeland.

Delfshaven Rotterdam

Op 1 augustus 1620 vertrokken religieus vervolgde mannen en vrouwen uit de Pilgrim Fathers’ Church om naar een nieuw land te varen dat nu Amerika heet.
In Delfshaven Rotterdam krijgt men een indruk van hoe Rotterdam er vóór de Tweede Wereldoorlog uitzag.
Deze wijk bleef gespaard van het Duitse bombardement van 1940.
Het bier van de naburige Brouwerij de Pelgrim noemt zichzelf ‘het vloeibare goud van Rotterdam’.
De kerk stamt al uit 1417 en is daarmee een van de oudste Rotterdamse gebouwen.
Na een verblijf in Leiden en Amsterdam vertrokken de Pilgrims vanuit Delfshaven via Southampton naar Cape-Cod-Bay.
De belangrijkste herinnering in de kerk is een groot gebrandschilderd glas met een afbeelding van hun schip de Speedwell.
Zij worden beschouwd als de grondlegger van de huidige Verenigde Staten. Thanksgiving Day eert hun eerste succesvolle oogst in het nieuwe vaderland.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Markthal Rotterdam

an artist impression of apartments built above the central markthal rotterdam markthal rotterdam

Reason for a visit is that the Markthal Rotterdam, with its horseshoe-shaped architecture, is that it has a very special design.
The ingenious concept resembles a huge airplane hangar. Above the market floor are 10 floors with more than 200 apartments and underneath are 1200 parking spaces.
In addition, all kinds of delicacies are displayed next to each other. Eight restaurant, fifteen gourmet shops and around one hundred stands.
For foodies fresh fish, regional vegetables, dairy products and exotic sweets are offered.
The Markthal is nicknamed the Rotterdam Sistine Chapel. The vault of 4,000 different building blocks is painted with the theme of ‘the horn of plenty’. Beautiful images of fruit, fish, birds and flowers. The design is by Iris Roskam and Arno Coenen.

For a little lunch during our Delft and the Hague tour we often make a short stop at Markthal Rotterdam.

https://www.markthal.nl/en/about-markthal

Reden voor een bezoek is dat de Markthal Rotterdam met zijn hoefijzervormige architectuur een heel bijzondere vormgeving heeft.
Het ingenieuze concept lijkt op een enorme vliegtuighangar. Boven de marktvloer bevinden zich 10 verdiepingen met ruim 200 appartementen en daaronder bevinden zich 1200 parkeerplaatsen.
Daarnaast worden er allerlei lekkernijen naast elkaar uitgestald. Acht restaurants, vijftien gastronomische winkels en ongeveer honderd stands.
Voor fijnproevers worden verse vis, regionale groenten, zuivelproducten en exotische zoetigheden aangeboden.
De Markthal heeft de bijnaam de Rotterdamse Sixtijnse Kapel. Het gewelf van 4.000 verschillende bouwstenen is beschilderd met als thema de ‘de hoorn des overvloeds’. Prachtige afbeeldingen van fruit, vissen, vogels en bloemen. Het ontwerp is van Iris Roskam en Arno Coenen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Rotterdam skyline

rotterdam skyline with erasmusbridge at twilight

The Wilhelmina pier is located on the south bank of the Maas River. Here you will find yourself in the middle of the famous Rotterdam skyline, which is reminiscent of Manhattan. Rotterdam is also sometimes called the New York of Europe.
This is the historic and contemporary cruise terminal of Rotterdam, the rawest and coolest city in the Netherlands.
On the other side of the Maas river, the new towers can be seen between the historic warehouses. Designs by Renzo Piano, Álvaro Siza, Norman Foster and also the Rotterdammer Rem Koolhaas.
The building ‘de Rotterdam’ is the largest building in the Netherlands. It’s height is 500 feet and the three towers make up an area of ​​2,000,000 square feet. Designed by OMA Office for Metropolitan Architecture.
The Erasmus Bridge is the pride of the city for many Rotterdam residents. The bridge is most beautiful from a distance. It is a suspension bridge with only one steel pylon, 2650 feet long and connects Rotterdam South with the center of the city. Nicknamed ‘the Swan’ because of its elegant shape.

https://www.archdaily.com/451377/de-rotterdam-oma

De Wilhelminapier ligt aan de zuid-oever van de Maas. Hier bevind je je midden in de beroemde skyline van Rotterdam, die doet denken aan Manhattan. Rotterdam wordt ook wel eens het New York van Europa genoemd.
Dit is de historische en eigentijdse cruise terminal van Rotterdam, de rauwste en coolste stad van Nederland.
Aan de andere kant van de Maas zijn tussen de historische pakhuizen de nieuwe torens te zien. Ontwerpen van Renzo Piano, Álvaro Siza, Norman Foster en ook de Rotterdammer Rem Koolhaas.
Het gebouw ‘de Rotterdam’ is het grootste gebouw van Nederland. De hoogte is 150 meter en de drie torens beslaan een oppervlakte van 2.000.000 vierkante meter. Ontworpen door OMA Office for Metropolitan Architecture.
De Erasmusbrug is voor veel Rotterdammers de trots van de stad. Van een afstand is de brug het mooist. Het is een hangbrug met slechts één stalen mast, 800 meter lang en verbindt Rotterdam Zuid met het centrum van de stad. Bijgenaamd ‘de Zwaan’ vanwege zijn elegante vorm.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Maritime Museum Rotterdam

cranes, lighthouse and historical vessels at maritime museum rotterdam

Compared to the museum in Amsterdam, the Maritime Museum Rotterdam mainly shows modern life at sea.
There are special children’s exhibitions, where active participation is the most important.
Historic ships, cranes and lighthouses can be seen at the adjacent harbour.
Special items are the models of passenger ships from companies such as the Koninklijke Nedloyd and the Holland America Line.
When the founding of an Holland America Line in wealthy Amsterdam failed in 1872, they moved to Rotterdam. The first ship to New York leaves from Rotterdam on October 15, 1872. The cruise company is full American since 1989.
At the maritime museum one can learn everything about the rich maritime history of Holland and about Rotterdam as the largest port in Europe.

https://www.maritiemmuseum.nl/en

Vergeleken met het museum in Amsterdam toont het Maritiem Museum Rotterdam vooral het moderne leven op zeeEr zijn speciale kindertentoonstellingen, waarbij actieve deelname het belangrijkst is.
In de aangrenzende haven zijn historische schepen, kranen en vuurtorens te zien.
Bijzondere items zijn de modellen van passagiersschepen van onder meer de Holland Amerika Lijn en de Koninklijke Nedloyd.
Toen de oprichting in 1872 van de Holland Amerika Lijn in het rijke Amsterdam mislukte, week men uit naar Rotterdam. Vanaf hier vertrekt 15 Oktober 1872 het eerste schip naar New York. Sind 1989 is de cruise maatschappij volledig Amerikaans.
In het Maritiem Museum komt men alles te weten over de rijke maritieme geschiedenis van Holland en over Rotterdam als de grootste haven van Europa.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Holland America Line in Rotterdam

text of holland amerika line on top of the facade of hotel new york in rotterdam

The fact that a hotel is one of the main sights of a city is an exception.
Until the 1970s, this building on the Wilhelminapier was the head office of the Holland America Line in Rotterdam.
Tens of thousands emigrated from here to America by ship.
Holland America’s cruise line dates all the way back to 1873. Holland America has 9 vessels in its fleet.
Much of the historic flair and original architecture has been preserved. It is the perfect starting point for a city tour.

During our Delft and the Hague tour this would be a prefect place for a cup of coffee.

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/rotterdam/wilhelminakade.htm

Dat een hotel één van de belangrijkste bezienswaardigheden van een stad is, is een uitzondering.
Dit pand op de Wilhelminapier was tot de jaren zeventig het hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn in Rotterdam.
Tienduizenden emigreerden van hier per schip naar Amerika.
De cruise lijn van Holland America gaat terug tot 1873. Holland America heeft 9 schepen in de vloot.
Veel van de historische flair en originele architectuur zijn bewaard gebleven. Het is het perfecte startpunt voor een stadstour

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

SS Rotterdam Holland America Line

the legendary former flagship of the Holland America Line, the ss Rotterdam

Of the many ships that can be seen in the port of Rotterdam, the SS Rotterdam Holland America Line is the most special.
It is the largest passenger ship ever built in the Netherlands. For many years the ship was in service of the Holland-America cruise line until it was phased out in 2000.
You can book a tour, enjoy the view over the harbour in the ship’s restaurant or even book an overnight stay in a ship’s cabin.
You don’t have to be a ship connoisseur to enjoy the beautiful interiors.
The design and construction is purely Dutch, built by the Rotterdam Droogdok Maatschappij RDM. Many well-known Dutch designers and craftsmen contributed to the construction of the ship. In 1958 the ship was baptised and launched by HM Juliana. Princess Beatrix was present as a guest during the first crossing to New York. Until 1971, the SS Rotterdam was in service as a shipping service. Afterwards it did numerous cruises. Now the Holland America Line is part of Carnival Cruise Corporation. Since 1997, HAL has a new SS Rotterdam in service. It’s home port is once again Rotterdam.

To enjoy the interior of the SS Rotterdam we can make a stop on our Delft, Gouda and the Hague tour.

https://ssrotterdam.com/who-are-we/

Van de vele schepen die in de haven van Rotterdam te zien zijn, is de SS Rotterdam Holland America Line de meest bijzondere.
Het is het grootste passagiersschip dat ooit in Nederland is gebouwd. Het schip was jarenlang in dienst van de Holland-America cruise lijn totdat het in 2000 werd uitgefaseerd.
U kunt een rondleiding boeken, genieten van het uitzicht over de haven in het scheepsrestaurant of zelfs een overnachting in een scheepshut boeken.
Je hoeft geen scheepskenner te zijn om te genieten van de prachtige interieurs. Het ontwerp en bouw is puur Hollands, gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij RDM. Veel bekende Nederlandse ontwerpers en vaklieden hebben aan de bouw van het schip meegewerkt. In 1958 werd het schip door HM Juliana gedoopt en te water gelaten. Tijdens de eerste overtocht naar New York was prinses Beatrix aanwezig als gast. Tot 1971 was de ss Rotterdam in dienst als lijndienst. Daarna deed het talrijke cruises. Nu is de Holland America Lijn onderdeel van Carnival Cruise Corporation. Sinds 1997 heeft de HAL een nieuwe ss Rotterdam in dienst. De thuishaven is wederom Rotterdam.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Cubic houses Rotterdam

a series of yellow cubic houses look like trees in a forest

The Cubic Houses Rotterdam are a top attraction and a striking sight between all the skyscrapers and the enormous harbour of Rotterdam.
The houses are not level, but on a corner at an angle of 45 degrees.
With this, the houses definitely offer a special living pleasure, although one has to find the appropriate furniture.
The cubes are a design by Piet Blom and are a typical product of experimental architecture from the seventies. The cube house was seen as a tree and the whole as a forest.
The ‘Kijkkubus’ is one of the houses that can be visited and provides insight into the handicaps of living in a non-linear living world.
The architect belonged to a group of Structural architecture.
According to Blom, a building does not have to be recognizable as such for the degree of living pleasure. He sees it as a challenge to conventional concepts

Sightseeing Rotterdam we will do during the Rotterdam, Delft and the Hague private tour.

https://www.atlasobscura.com/places/cube-house

De Kubus woningen in Rotterdam zijn een topattractie en een opvallende verschijning tussen alle wolkenkrabbers en de enorme haven van Rotterdam.
De woningen staan niet waterpas, maar onder een hoek van 45 graden.
Hiermee bieden de woningen zeker een bijzonder woongenot, al moet men wel het passende meubilair vinden.
De kubussen zijn een ontwerp van Piet Blom en zijn een typisch product van de experimentele architectuur uit de jaren zeventig. De kubus woning werd gezien als een boom en het geheel als een bos.
De Kijkkubus is één van de huizen die bezocht kan worden en geeft inzicht in de handicaps van het leven in een niet-lineaire leefwereld.
De architect behoorde tot een groep Structuralische architecten.
Volgens Blom hoeft een gebouw niet als zodanig herkenbaar te zijn voor de mate van woongenot. Hij ziet het als een uitdaging van conventionele concepten.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Laurenskerk Rotterdam

this how the church laurenskerk rotterdam looked like after the bombardment of rotterdam 14th of may in the year 1940

The medieval Laurenskerk Rotterdam is also called the ‘Grote Kerk of Rotterdam’ and is one of the few old buildings in the city.
The Second World War started in the Netherlands with the bombing of Rotterdam on the 14th of May 1940, between 1.27 pm and 1.40 pm. The entire historic centre was destroyed and burned, but the heavily damaged church survived.
In total, there were 800 dead, 25,000 homes and 14,000 buildings destroyed and a fire that smouldered for many days after. The 8-mile fire boundary is marked with 128 lights that glow red in the pavement at night. In the lights you can see the contours of the burning city, a German bomber and the statue ‘the destroyed city’.

https://laurenskerkrotterdam.nl/en/

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

De middeleeuwse Laurenskerk Rotterdam wordt ook wel de ‘Grote Kerk van Rotterdam’ genoemd en is een van de weinige oude gebouwen in de stad.
De Tweede Wereldoorlog begon in Nederland met het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940, tussen 13.27 uur en 13.40 uur. Het hele historische centrum werd verwoest en platgebrand, maar de zwaar beschadigde kerk overleefde.
In totaal waren er 800 doden, 14.000 verwoeste gebouwen en een brand die nog vele dagen daarna bleef smeulen. De 13 kilometer lange brandgrens is gemarkeerd met 128 lichten die ‘s nachts rood oplichten in de stoep. In de lichten zie je de contouren van de brandende stad, een Duitse bommenwerper en het standbeeld ‘de verwoeste stad’.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Euromast Rotterdam

in top of the euromast rotterdam a father and son are enjoying view

The Euromast Rotterdam is the highlight of the city.
One can enjoy from the ‘ship’s mast’ the view of the city in the open air.
Built in just 23 days on the occasion of the Floriade Horticultural Expo of 1960.
The height is 330 feet and with a rotating gondola one it is raised another 275 meters.
On the west side the seaports and the North Sea are visible and in a northerly direction you can see Amsterdam, The Hague and Utrecht.
At the top of the viewing platform are two hotel suites, if you want to have the Euromast to yourself.
The Euromast offers the option of abseiling from the top platform.
In the Euromast you can also learn a lot about the history of Rotterdam.
By means of a kind of time machine, one gets a chronological overview of the city.

The Euromast is a great location for the perfect view over Rotterdam. Or for a lunch during our Rotterdam Tour.

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/rotterdam

De Euromast Rotterdam is het hoogtepunt van de stad.
Vanuit de ‘scheepsmast’ kan men genieten van het uitzicht over de stad in de open lucht.
Gebouwd in slechts 23 dagen ter gelegenheid van de Floriade Tuinbouw tentoonstelling van 1960.
De hoogte is 100 meter en met een roterende gondel wordt deze nog eens 85 meter omhoog gebracht.
Aan de westkant zijn de zeehavens en de Noordzee zichtbaar en in noordelijke richting zie je Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
Bovenaan het uitkijk platform bevinden zich twee hotelsuites, mocht je de Euromast voor jezelf willen hebben.
De Euromast bied de mogelijkheid om te abseilen vanaf het bovenste platform.
In de Euromast kan men ook veel te weten komen over de geschiedenis van Rotterdam. Door middel van een soort tijdmachine, krijgt men een chronologisch overzicht van de stad.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Port of Rotterdam

tugboat 12 port of rotterdam and huge container ship

The Port of Rotterdam is definitely one of the tourist highlights of Rotterdam.
With an annual production of 450 million tons, Rotterdam is by far the largest port in Europe and number four worldwide after three asian ports.
The best way to discover the harbour is with a two-hour harbour cruise by Spido cruise company, passing the container transfer quays and gigantic oil tankers.
Expansion was created in the North Sea with the Maasvlakte. Because of this, it is more than a thirty miles distance from the heart of the city to the North Sea.
More than 90,000 people work in the port every day.

During our Gouda and the Hague tour we will pass by the Port of Rotterdam and get an impression of its size. Or do a harbour cruise.

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/rotterdam/the-port-of-rotterdam

De haven van Rotterdam is absoluut een van de toeristische hoogtepunten van Rotterdam.
Met een jaarlijkse productie van 450 miljoen ton is Rotterdam veruit de grootste haven van Europa en nummer vier wereldwijd, na drie Aziatische havens.
De beste manier om de haven te ontdekken is met een twee uur durende havenrondvaart van cruise maatschappij Spido, waarbij u langs de container overslag kades en gigantische olietankers komt.
Met de Maasvlakte ontstond uitbreiding op de Noordzee. Hierdoor is het ruim veerig kilometer afstand van het hart van de stad naar de Noordzee.
Dagelijks werken er ruim 90.000 mensen in de haven.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland