Maritime Museum Amsterdam

the 17th century flute ship in front of the maritime museum amsterdam

Scheepvaartmuseum, the Maritime Museum Amsterdam was built in 1656 as a naval arsenal and shipyard for the Admiralty of Amsterdam.
The rich history of the Dutch East and West Indian Company can be followed here.
A visit is well worth the effort including the replica of the original 17th century trading ship the ‘Amsterdam’. The Amsterdam sank near Hastings, on its way to Indonesia.
On show as well is William the First’s royal shallop from 1881, rowed by twenty rowers.
More highlights are the collection of nautical charts, the world famous Blaeu Atlases printed in Amsterdam in 1663, naval prints, globes, naval equipment and instruments, Bram van der Velde paintings, figureheads, plus a collection of 500 ships and boats models.
Until 1973 the headquarters and communication centre of the Royal Dutch Navy was based here. Then in 1981 it became this museum.

On any of our tours we can see the Maritime Museum and 17th century ship ‘Amsterdam’.

https://www.hetscheepvaartmuseum.com

Het Scheepvaart Museum, het Maritiem Museum van Amsterdam, werd in 1656 gebouwd als marine arsenaal en scheepswerf voor de Admiraliteit van Amsterdam.
De rijke geschiedenis van de Verenigde Oost- en West-Indische Compagnie is hier te volgen.
Een bezoek is zeker de moeite waard, inclusief de replica van het originele 17e-eeuwse handelsschip de ‘Amsterdam’. De Amsterdam zonk bij Hastings, op weg naar Indonesië.
Ook is de koninklijke sloep van Willem de Eerste uit 1881 te zien, geroeid door twintig roeiers.
Andere hoogtepunten zijn de collectie zeekaarten, de wereldberoemde Blaeu-atlassen gedrukt in Amsterdam in 1663, zeeprenten, globes, scheepsuitrusting en -instrumenten, Bram van der Velde schilderijen, boegbeelden en een collectie van 500 scheeps- en bootmodellen.
Tot 1973 was hier het hoofdkwartier en het communicatiecentrum van de Koninklijke Marine gevestigd. In 1981 werd het dit museum.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland