Naarden fortified city

the bastions of naarden in bird's eye view

Naarden was founded in 996 as a village on the Zuiderzee, but due to regular flooding the old village disappeared into the sea. It was rebuilt as a fortress and it is one of the best preserved examples of fortified towns in Europe.
During the Eighty Years’ War, Naarden was occupied by the Spaniards in 1572. In one of the largest mass murders in the Netherlands 800 people, almost all residents, were brutally murdered.
During the French period, the fortifications were further expanded with six bastions and the intact, star-shaped ramparts from the period 1675-1685 have been beautifully preserved and are a in perfect condition.
Due to its strategic location, it has always been a military city with barracks, double ramparts, warehouses for weapons, a moat, bastions and city gates. The star shaped fortress, provided with bastions, had no dead spots and were able to give flanking fire. The enemy was always visible.
Naarden fortified city is much visited by Czech because of the Comenius Museum dedicated to the Czech theologian, philosopher, educator and fighter for human rights Jan Amos Comenius.
The large St. Vitus Church dates from 1380. The church is best known for the annual performance of the St. Matthew Passion by J.S. Bach. The interior is particularly beautiful, with a large organ and paintings.
The Town Hall from 1601, with two beautiful Renaissance stepped gables, is opposite to the church.

https://www.visitgooivecht.nl/en/plan-your-visit/see-all-destinations/naarden

Naarden ontstond in 996 als dorp aan de Zuiderzee, maar door regelmatige overstromingen verdween het oude dorp in zee. Het werd herbouwd als fort en is een van de best bewaarde voorbeelden van vestingsteden in Europa.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Naarden in 1572 bezet door de Spanjaarden. Bij een van de grootste massamoorden van Nederland werden 800 inwoners, op brute wijze vermoord.
In de Franse tijd zijn de vestingwerken verder uitgebreid met zes bastions en zijn de intacte, stervormige wallen uit de periode 1675-1685 prachtig bewaard gebleven en in perfecte staat.
Door de strategische ligging is het altijd een militaire stad geweest met kazernes, dubbele wallen, wapenopslagplaatsen, een slotgracht, bastions en stadspoorten. Het stervormige fort, voorzien van bastions, vermijdt dode plekken en kon flankerend vuur geven. De vijand was altijd zichtbaar.
De vestingstad Naarden wordt veel bezocht door Tsjechen vanwege het Comenius Museum gewijd aan de Tsjechische theoloog, filosoof, pedagoog en strijder voor de mensenrechten Jan Amos Comenius.
De grote Sint-Vituskerk dateert uit 1380. De kerk is vooral bekend vanwege de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach. Bijzonder mooi is het interieur, met een groot orgel en schilderijen.
Tegenover de kerk staat het stadhuis uit 1601, met twee prachtige renaissancetrapgevels

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland