Royal Palace Amsterdam

royal palace amsterdam at a blue night empty dam square

Dam square is dominated by the Royal Palace Amsterdam, which was previously the town hall.
Designed by the architect Jacob van Campen, in a classicist tradition with Italian influences.
Built during the golden age, from 1648 to 1665. It was the symbol of wealth and prosperity.
The brother of the dictator Napoleon, Louis Bonaparte decided to confiscate the town hall and make it his residence.
The royal family rarely uses the palace. A visit is very worthwhile. The rear of the palace is decorated with a gigantic statue of Atlas, who carries the world on his shoulders.
The highlight is the so-called Burger Hall or Citizens’ Hall. It represents the worldly universe, with the Amsterdam citizens at the center. On display are the largest maps in the world. Like mosaics in the floor with maps of the universe and worldly maps.

During our private tours we will pass Dam Square with the Royal Palace as a landmark.

https://www.royal-house.nl/topics/royal-palace-amsterdam

De Dam wordt gedomineerd door het Koninklijk Paleis Amsterdam, voorheen het stadhuis.
Ontworpen door architect Jacob van Campen, in een classicistische traditie met Italiaanse invloeden.
Gebouwd tijdens de gouden eeuw, van 1648 tot 1665. Het was het symbool van rijkdom en voorspoed.
De broer van dictator Napoleon, Louis Bonaparte, besloot het stadhuis in te nemen en er zijn residentie van te maken.
Het paleis wordt zelden gebruikt door de koninklijke familie. Een bezoek is echter zeer de moeite waard. De achterkant van het paleis is versierd met een gigantisch standbeeld van Atlas, die de wereld op zijn schouders draagt.
Hoogtepunt is de zogenaamde Burgerzaal. Het vertegenwoordigd het wereldse universum, met de Amsterdamse burgers in het middelpunt. Te zien zijn de allergrootste kaarten ter wereld. Als mozaïeken in de vloer met de sterrenhemel en de wereldse kaarten.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland