Van Gogh Museum Amsterdam

blossom branches against a blue sky were van gogh's favourite subjects in van gogh museum amsterdam

The Van Gogh Museum Amsterdam has the largest collection in the world of paintings by Vincent van Gogh. 200 paintings and around 500 drawings.
There are also works by artists he was inspired by.
The story of his life has become known to us through the letters he wrote to his brother Theo.
His sunflowers, French landscapes and starry nights are well known.
His severed ear is legendary.
During his tragic life, he was quite unknown and he considered himself a failure.
Inspired by van Gogh’s unique worldview is Don McLean’s 1971 hit ‘Vincent’.
‘They would not listen, they did not know how. Perhaps they’ll listen now’.
During high season it is necessary to reserve a visit to the Van Gogh Museum. Online and best via the museum’s official website. For true enthusiasts of Van Gogh’s work, a visit to the Kröller-Müller Museum is recommended. Here you can also see another hundred of his works.
The van Gogh Museum, the Rijksmuseum and the Stedelijk Museum. However, Amsterdam has many more special, smaller museums. A number of museums are not known to the general public, but do show gems of art works.
Must sees are also:
Amsterdam Museum
Rembrandt House
Maritime Museum
the small museums along Amsterdam canals
Nemo Science Museum
Resistance Museum

https://www.vangoghmuseum.nl/en/art-and-stories/art

Van Gogh museum Amsterdam
bloesemtakken tegen een blauwe lucht waren van gogh’s favoriete onderwerpen in van gogh museum amsterdam
Het Van Gogh Museum Amsterdam heeft de grootste collectie schilderijen van Vincent van Gogh ter wereld. 200 schilderijen en ongeveer 500 tekeningen.
Ook zijn er werken te zien van kunstenaars door wie hij zich liet inspireren.
Het verhaal van zijn leven is ons bekend geworden door de brieven die hij aan zijn broer Theo schreef.
Zijn zonnebloemen, Franse landschappen en sterrennachten zijn bekend.
Zijn afgehakte oor is legendarisch.
Tijdens zijn tragische leven was hij vrij onbekend en hij beschouwde zichzelf als een mislukkeling.
Geïnspireerd door Van Goghs unieke wereldbeeld is Don McLeans hit ‘Vincent’ uit 1971.
‘They would not listen, they did not know how Perhaps they’ll listen now’.
Tijdens het hoogseizoen is het nodig om een bezoek aan het van Gogh Museum te reserveren. Online en beste via de officiële website van het museum. Voor de echte liefhebbers van Van Gogh’s werk is een bezoek aan het Kröller-Müller Museum aan te raden. Hier zijn ook nog eens bijna honderd werken te zien.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland