Muiderslot Castle Amsterdam

Muiderslot castle amsterdam surrounded by water and gardens

The Muiderslot Castle Amsterdam is a beautiful castle, and it is also beautifully situated on the river Vecht and the former Zuiderzee.
Because of its location on the river Vecht, Floris V, Count of Zeeland and Holland, was able to collect tolls.
In the golden age, the owner and poet P.C. Hooft, the ‘Dutch Shakespeare’, made Muiderslot Castle Amsterdam into an intellectual artistic center. The writer received here many prominent men of literature, artists and scientists.
It is also part of the ‘Hollandse Nieuwe Waterlinie’, which is on the UNESCO World Heritage List.
It is massively built like a square medieval castle with a tower on each corner. With a moat and bridge it is very impressive. The 700-year-old castle is one of the best-preserved ones in the Netherlands.
Muiderslot is more than just a castle. The old castle is surrounded by water and greenery. The herb garden and vegetable garden are very worthwhile to visit.

To visit Muiderslot Castle see more information at our Amsterdam Countryside tour page.


muiderslot.nl

Kasteel Muiderslot Amsterdam is een prachtig kasteel en bovendien idyllisch gelegen aan de rivier de Vecht en de voormalige Zuiderzee.
Door de ligging aan de rivier de Vecht kon Floris V, graaf van Zeeland en Holland, tol innen.
In de gouden eeuw heeft de eigenaar en dichter P.C. Hooft, de ‘Nederlandse Shakespeare’, van het Muiderslot Amsterdam een intellectueel artistiek centrum gemaakt. De schrijver ontving hier vele vooraanstaande letterkundigen, kunstenaars en wetenschappers.
Het maakt tevens deel uit van de ‘Hollandse Nieuwe Waterlinie’, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.
Het is massief gebouwd als een vierkant middeleeuws kasteel met op elke hoek een toren. Met een gracht en brug is het zeer indrukwekkend. Het 700 jaar oude kasteel is een van de best bewaarde kasteeltjes van Nederland.
Muiderslot is meer dan alleen een kasteel. Het kasteel is omringt door groen en water. De kruidentuin en moestuin zijn zeer de moeite waard om te bezoeken.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland