Category Archives: Haarlem highlights

9 Best Places to Go in Haarlem.
Wondering where should I travel in the Netherlands?
Don’t worry, Hans Langh Private Tours Holland has listed some great options in this blog. Frans Hals. Flower city. Cathedral.
Haarlem highlights: flowers, museums and little courtyards.

tulips and windmill at Hans Langh's Great Amsterdam Private Holland Tour.

Our Private Tours Holland by Hans Langh

Jopen kerk beer Haarlem

drinking jopen beer in the jopen kerk Haarlem church

Blog by Private Tours Holland:
Jopen kerk in Haarlem is a former church transformed into a brewery, where visitors come to enjoy Jopen beer. This unique destination is a must-visit for beer lovers. Many vacant churches in the Netherlands have found new purposes, and Jopenkerk stands as a blend of history and modern craft brewing.
A Haven for Beer Enthusiasts
Jopenkerk brews a variety of Jopen beers, experimenting with flavors, herbs, and ingredients. This dedication to quality and creativity makes it a favorite for both locals and tourists.
Special Beers to try are:

 • Jopen Nuts for Chocolate: A blond beer with roasted almonds and cocoa, balancing nutty and chocolate flavours.
 • Jopen Sin & Remorse: A very dark, heavy stout with rich coffee, cocoa, and chocolate aromas.
 • Jopen Wayne’s World: A blond beer with a citrus smell and slight sourness, offering a refreshing twist.
  Jopen kerk serves homemade Dutch bitterballen, prepared with their own beer, perfectly complementing their beer selection.
  Jopen kerk is a must-visit in Haarlem, offering a unique experience with its historic setting and high-quality beers. Whether you’re a beer enthusiast or exploring Haarlem’s culture, Jopen kerk is not to be missed.
  (Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

The Jopen church brewery is a great place for a lunch or a cup of coffee. A good stop during our floral tours.

https://www.tastytales.tv/breweries/jopen-bier/

De Jopen kerk in Haarlem is een voormalige kerk die is omgebouwd tot brouwerij, waar bezoekers komen om te genieten van Jopenbier. Deze unieke bestemming is een must voor bierliefhebbers. Veel leegstaande kerken in Nederland hebben een nieuwe bestemming gekregen, en Jopen kerk is een mix van geschiedenis en moderne ambachtelijke brouwerij.
Een Paradijs voor Bierliefhebbers
Jopenkerk brouwt een verscheidenheid aan Jopen bieren, waarbij wordt geëxperimenteerd met smaken, kruiden en ingrediënten. Deze toewijding aan kwaliteit en creativiteit maakt het een favoriet bij zowel de lokale bevolking als toeristen.
Speciale Bieren om te proberen zijn:

 • Jopen Nuts for Chocolate: Een blond bier met geroosterde amandelen en cacao, dat een evenwichtige nootachtige en chocolade-achtige smaak biedt.
 • Jopen Sin & Remorse: Een zeer donkere, zware stout met rijke aroma’s van koffie, cacao en chocolade.
 • Jopen Wayne’s World: Een blond bier met een citrusgeur en lichte zuurheid, wat een verfrissende twist geeft.
  Jopenkerk serveert huisgemaakte Nederlandse bitterballen, bereid met hun eigen bier, wat perfect past bij hun bierselectie.
  Jopenkerk is een must-see in Haarlem, en biedt een unieke ervaring met zijn historische setting en hoogwaardige bieren. Of je nu een bierliefhebber bent of de cultuur van Haarlem verkent, Jopenkerk mag je niet missen.
Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Hofjes almshouses Haarlem

charity for the poor, orphans and elderly at hofjes almshouses haarlem

Hofjes, little courtyards, were a form of private care for the elderly who were still able to live independently.
In the Middle Ages, these hofjes or almshouses in Haarlem were intended for the real poor.
Later, courtyards were also built for the bourgeois class who paid entrance fees.
Haarlem has even two courtyards that were built in the 21st century and this makes Haarlem a real hofjes city.
There are still about 20 hofjes and therefore a walk through the city is very worthwhile.
The smallest hofje in Haarlem, the ‘Hofje van Guurtje de Waal’, dating from 1616 was founded by the family of a wealthy textile merchant. It was intended for Reformed spinsters.
The Frans Loenenhofje was founded in 1607 as housing for elderly women. Loenen had built up a lot of wealth with betting and trading. “He who has lived in the shelter has lived well.” The courtyard is inhabited by older ladies.
Opposite the Frans Hals Museum you will find former ‘guest houses’. The houses were built between 1608 and 1612 by order of the directors of the nearby St. Elizabeth Hospital. Elderly people who had some savings bought themselves in and had shelter and care until the end of their lives. This was a more commercial set-up of the almshouses.

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/more-destinations/haarlem/hofjes

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

Hofjes waren een vorm van particuliere zorg voor ouderen die nog zelfstandig konden wonen.
In de middeleeuwen waren deze hofjes in Haarlem bedoeld voor de echte armen.
Later werden er ook hofjes gebouwd voor de burgerlijke klasse die entreegelden betaalde.
Haarlem heeft zelfs twee hofjes die in de 21e eeuw zijn aangelegd en dit maakt Haarlem tot een echte hofjes stad.
Er zijn nog zo’n 20 hofjes en daarom is een wandeling door de stad zeer de moeite waard.
Het hofje ‘Guurtje de Waal’, is het kleinste hofje van Haarlem. In 1616, gesticht door een rijke textielhandelaar en zijn familie. Het was bedoeld voor alleenstaande vrouwen van gereformeerde komaf.
Het Frans Loenen hofje werd in 1607 gesticht als huisvesting voor oudere vrouwen. Loenen had veel vermogen opgebouwd met wedden en handelen. ‘Hij die in het Hof heeft gewoond, heeft een goed leven geleid.’ De binnenplaats wordt bewoond door oudere dames.
Tegenover het Frans Hals Museum vindt u voormalige ‘gasten verblijven’. De huizen werden tussen 1608 en 1612 gebouwd in opdracht van de directeuren van het nabijgelegen St. Elizabeth Ziekenhuis. Ouderen die wat spaargeld hadden, kochten zich in en kregen tot het einde van hun leven onderdak en zorg. Dit was een meer commerciële opzet van de hofjes.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Frans Hals Museum Haarlem

garden of the frans hals museum haarlem

Frans Hals Museum Haarlem has the largest collection of Frans Hals paintings in the world.
It is a former ‘old men’s house’ built in 1608.
There are fourteen paintings of his hand on display, including his famous civic guard paintings.
Due to religious persecution during the Eighty Years’ War, Frans Hals came to Haarlem as one of the many Flemish refugees.
Frans Hals (1582-1666) became one of the most famous portrait painters of his time. Among his greatest works are the portraits of the militia’s, similar to Rembrandt’s works.
He was able to suggest movement and detail with a single, rough stroke of the brush, and because of his special use of colours. He is sometimes referred to as ‘the first impressionist’. Vincent van Gogh admired his modernist style.
The main location of the Frans Hals Museum is in the former old men’s house. The second location, the ‘Hal’ of the Frans Hals Museum, is on the Grote Markt. It is a striking building with a rich history. Important to know is that it is basically the contemporary art wing of it with a couple of special exhibitions. No works of Frans Hals.
In the past it was a meat hall, a fish market, a gentlemen’s club and now a museum. The building is adorned with bulls heads. Highlight of the Dutch renaissance.The main location of the Frans Hals Museum is in the former old men’s house. The second location, the ‘Hal’ of the Frans Hals Museum, is on the Grote Markt. It is a striking building with a rich history. Important to know is that it is basically the contemporary art wing of it with a couple of special exhibitions. No works of Frans Hals. In the past it was a meat hall, a fish market, a gentlemen’s club and now a museum. The building is adorned with bulls heads. Highlight of the Dutch renaissance.

A visit to Haarlem, the city of flowers and Frans Hals, can be included in our Keukenhof or Amsterdam Tours.

https://www.franshalsmuseum.nl/en/about/history-context/

Frans Hals Museum Haarlem bezit de grootste collectie Frans Hals-schilderijen ter wereld.
Het is een voormalig ‘oudemannenhuis’ gebouwd in 1608.
Er zijn veertien schilderijen van zijn hand te zien, waaronder zijn beroemde schutterswerken.
Als gevolg van religieuze vervolging tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam Frans Hals als een van de vele Vlaamse vluchtelingen naar Haarlem.
Frans Hals (1582-1666) werd een van de beroemdste portretschilders van zijn tijd. Tot zijn grootste werken behoren de portretten van de milities, vergelijkbaar met de werken van Rembrandt.
Met één ruwe penseelstreek en door zijn bijzondere kleurgebruik kon hij beweging en details suggereren. Hij wordt wel eens ‘de eerste impressionist’ genoemd. Vincent van Gogh bewonderde zijn modernistische stijl.
De hoofdlocatie van het Frans Hals Museum is in het voormalige oude mannenhuis. De tweede locatie, de ‘Hal’ van het Frans Hals Museum, bevindt zich op de Grote Markt. Het is een markant gebouw met een rijke historie. Belangrijk om te weten is dat het eigenlijk de hedendaagse kunstvleugel is met een paar speciale tentoonstellingen, geen werken van Frans Hals.
Vroeger was het een vleeshal, een vismarkt, een herenclub en nu een museum. Het gebouw is versierd met stierenkoppen. Hoogtepunt van de Nederlandse renaissance.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Teylers Museum Haarlem

teylers museum the oval room

Teylers Museum Haarlem dates from 1784 and is located directly on the Spaarne river, is the oldest museum in the Netherlands.
A very wealthy cloth and silk manufacturer, Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), founded the Teylers Museum. He was inspired by the Enlightenment and he had included in his will that his collection and assets should be used to promote art and science.
The interior of the museum, with the monumental Oval Hall as its showpiece, is very worth seeing.
The result is this beautiful museum, with textbooks, drawings, fossils, physical instruments and minerals. Seems boring but it is a beautiful and fascinating museum.
Also on display is a famous collection of drawings by Rembrandt, Michelangelo, Rafael, historical physical instruments and 19th and 20th century paintings.

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/more-destinations/haarlem/teylers-museum

Teylers Museum Haarlem dateert uit 1784 en ligt direct aan het Spaarne en is het oudste museum van Nederland.
Een zeer vermogende laken- en zijdefabrikant, Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), stichtte het Teylers Museum.
Hij liet zich inspireren door de Verlichting en had in zijn testament opgenomen dat zijn collectie en bezittingen gebruikt zouden worden ter bevordering van kunst en wetenschap.
Het interieur van het museum, met de monumentale Ovale Zaal als pronkstuk, is zeer de moeite waard.
Het resultaat is dit prachtige museum, met leerboeken, tekeningen, fossielen, fysieke instrumenten en mineralen. Lijkt saai, maar het is een mooi en fascinerend museum.
Ook is er een beroemde verzameling tekeningen van Rembrandt, Michelangelo, Rafael, historische fysieke instrumenten en schilderijen uit de 19e en 20e eeuw te zien.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

New Bavo Cathedral Haarlem

green copper covered dome of the new bavo cathedral haarlem and it's many towers

Namesake of the old Saint Bavo church, but completely different is the New Bavo Cathedral Haarlem.
This is a three-aisled cruciform basilica from the end of the 19th century.
This dome cathedral in Haarlem is unique and with the Sagrada Familia, the Sacré-Coeur, the Westminster Cathedral it is in the top five of the most important new churches in the world built in the 19th and 20th centuries.
The mighty cathedral has 12 towers and a 65 meter high dome.
In the cathedral you will see architectural styles like new-Gothic, new-Roman, Art Deco and even elements of Berlage’s Amsterdam School.
Large windows, glittering mosaics and reflective materials: everything in this basilica is dominated by light. The sunlight is an important part of the architecture.

One of the most picturesque places to visit in Haarlem is the new Saint Bavo Cathedral. Best in combination with one of our private tours.

https://www.visithaarlem.com/locatie/koepelkathedraal/

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

Naamgever en naamgenoot van de oude Sint-Bavokerk, maar met een heel ander uiterlijk is de Nieuwe Baafskathedraal Haarlem. Dit is een zogenaamde driebeukige kruisbasiliek, daterend uit het einde van de 19e eeuw. Deze koepelkathedraal in Haarlem is uniek en kan men vergelijken met de Sagrada Familia, de Sacré-Coeur, de Westminster Cathedral in de top vijf van de belangrijkste nieuwe kerken ter wereld gebouwd in de 19e en 20e eeuw.
De machtige kathedraal is opgebouwd uit 12 torens met een 65 meter hoge koepel.
De gebruikte bouwstijlen kan men typeren als neo-romaans, neo-gotiek, Art Nouveaux en elementen van de Amsterdamse School stijl en zelfs van Berlage.
Grote ramen, glinsterende mozaïeken en reflecterende materialen: alles in deze basiliek wordt gedomineerd door licht. Belangrijk onderdeel van de architectuur en de beleving is het binnenkomende zonlicht.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

old Saint Bavo Church Haarlem

the old saint bavo church in twilights

The Grote Kerk or old Saint Bavo Church Haarlem has been the seat of the diocese of Haarlem since the 16th century. After the Reformation, Protestantism became dominant in the Northern Netherlands.
It is without doubt one of the most beautiful churches in the Netherlands.
The Müller Organ, containing over 5000 pipes, from 1738 is famous and the church regularly hosts concerts. Mozart played the keyboard at the age of 10.
The leading fathers of the Saint Bavo were also active as regents of the almshouses. They decided who were poor enough and pious enough to receive assistance. This prevented rebellions and with charitable works the regents ensured their own salvation.
The so-called bread bank is special. This is where the church leaders distributed bread and bacon to the poorest of the poor.
In front of the church is the statue of Laurens Janszoon Coster, according to many Dutch people the inventor of the book printing. According to many others it was the German Gutenberg.

During a walk in Haarlem, the city of flowers, we will admire the old Saint Bavo and it’s famous organ. In combination with the floral tours or countryside tours.

https://www.visithaarlem.com/grote-of-st-bavokerk

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

De Grote Kerk of oude Sint-Baafskerk Haarlem is sinds de 16e eeuw de zetel van het bisdom Haarlem. Na de Reformatie werd het protestantisme dominant in de Noordelijke Nederlanden.
Het is zonder twijfel een van de mooiste kerken van Nederland.
Het Müller orgel, met meer dan 5000 pijpen, uit 1738 is beroemd en er worden regelmatig concerten gegeven. Mozart speelde toetsenbord op 10-jarige leeftijd.
De leidende paters van Sint-Bavo waren ook actief als regenten van het hofje. Zij bepaalden wie arm genoeg en vroom genoeg waren om hulp te ontvangen. Dit voorkwam opstanden en met liefdadigheidswerken zorgden de regenten voor hun eigen redding.
Bijzonder is de zogenaamde broodbank. Hier deelden de kerkleiders brood en spek uit aan de allerarmsten.
Voor de kerk staat het standbeeld van Laurens Janszoon Coster, volgens vele Hollanders de uitvinder van de boekdrukkunst. Volgens vele anderen was het de Duitser Gutenberg.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

at the Spaarne river Haarlem

the weigh house and the spaarne river by Gerrit Berckheyde around 1670

Many of the activities that made Haarlem great were possible because of its location on this water. Before the arrival of the railways and modern road traffic, the Spaarne was the lifeline that connected Haarlem with the world,
Molen de Adriaan is a modern replica of an ancient mill that went up in flames in 1932. Due to its location on the Spaarne and its great height, the Adriaan windmill is one of the most striking buildings in Haarlem. Over the centuries, tuff, snuff and corn were milled here. In 2002 the rebuilt Adriaan was opened to the public, now as a museum mill.
At the Spaarne river Haarlem De Waag was built between 1594 and 1599 as a design by Lieven de Key the Haarlem’s famous city architect. In a new Renaissance style. The location on the Spaarne river was very favourable for the supply of the goods to be weighed, because the ships could moor there directly to unload their merchandise. The Haarlem weigh house fulfilled its original function until 1915. In the 1960s, the building was a folk club where artists such as Pete Seeger, Joan Baez, and Simon and Garfunkel performed. Today there is a bar annex café.

A visit to all the Haarlem highlights during the floral tours. Haarlem city of flowers.

the spaarne river haarlem

Door de ligging aan dit water was veel van Haarlem’s grootsheid en activteiten mogelijk. Vóór de komst van de spoorwegen en het moderne wegverkeer was het Spaarne de levensader die Haarlem met Amsterdam en de rest van de wereld verbond.
Molen de Adriaan is een moderne replica van een eeuwenoude molen die in 1932 in vlammen opging. Door de ligging aan het Spaarne en de grote hoogte is molen De Adriaan een van de meest markante gebouwen van Haarlem. Door de eeuwen heen werden achtereenvolgens tufsteen, snuiftabak en maïs gemalen. In 2002 werd de herbouwde Adriaan opengesteld voor het publiek, nu als museummolen.
Aan het Spaarne Haarlem De Waag werd tussen 1594 en 1599 gebouwd naar ontwerp van de Haarlemse stadsarchitect Lieven de Key in renaissancestijl. De ligging aan het Spaarne was zeer gunstig voor de aanvoer van de te wegen goederen, omdat de schepen daar direct konden aanmeren om hun koopwaar te lossen. De Haarlemse Waag vervulde tot 1915 zijn oorspronkelijke functie. In de jaren zestig was het gebouw een folkclub. Volgens kenners hebben Joan Baez en Simon en Garfunkel hier opgetreden. Ook tegenwoordig is het nog een bar en een café.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

the Dolhuys Asylum Haarlem

what is normal? abnormaal in dolhuys asylum haarlem

Museum the Dolhuys Asylum Haarlem is located in a former 16th-century insane asylum and it’s theme is the psyche and spirit of the human being.
The origin is around 1320, when leper and plague asylums were outside the city walls of Haarlem. It has been used for 700 years within the Haarlem health care system as a shelter for ‘dollen’ and sufferers of contagious diseases. More recently it was a crisis center and day treatment for demented elderly people.
Now it is a museum and knowledge center in the field of psychiatry and called Museum of the Mind. Based in Amsterdam.
In this way it shows charity and care for the weaker members of society. On the other hand, it also shows a very dark side. People who do not belong or who disrupt the social order are locked up and isolated.
The museum shows the special nature of the human mind, which is described as deviant.

https://museumvandegeest.nl/english-information/

Museum het Dolhuys Asiel Haarlem is gevestigd in een voormalig 16e-eeuws gekkenhuis en heeft als thema de psyche en geest van de mens.
De oorsprong ligt rond 1320, toen melaatsen- en pestgestichten zich buiten de stadsmuren van Haarlem bevonden. Binnen de Haarlemse gezondheidszorg wordt het al 700 jaar gebruikt als onderkomen voor ‘dollen’ en mensen die aan besmettelijke ziekten lijden. Recentelijk was het een crisiscentrum en dagbehandeling voor dementerende ouderen.
Nu is het een museum en kenniscentrum op het gebied van de psychiatrie en heet het Museum van de Geest. Gevestigd in Amsterdam.
Op deze manier toont het naastenliefde en zorg voor de zwakkere leden van de samenleving. Aan de andere kant laat het ook een hele donkere kant zien. Mensen die er niet bij horen of die de sociale orde verstoren, worden opgesloten en geïsoleerd.
Het museum toont de bijzondere aard van de menselijke geest, die als afwijkend wordt omschreven.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Spaarnedam Haarlem

statue of Hans Brinker in spaarnedam haarlem plugging the dike with his finger. dedicated to our youth, to honor the boy who symbolizes the perpetual struggle of Holland against the water

Named after the dam in the river Spaarne and dating from 1285 is Spaarnedam Haarlem.
The village lived from fishing and there is even an eel smokehouse still active.
A toll was raised and the village was strategically important for Amsterdam. Therefore two fortresses were built as part of the Defence Line of Amsterdam.
A touristic highlight is the statue of Hans Brinker, who protected the land from a flood with just one finger in the dike. The story is of American origin, the Dutch doubt whether it is true.

https://www.verhalenbank.nl/solr-search?q=hans+brinker

Vernoemd naar de dam in het Spaarne en daterend uit 1285 is Spaarnedam Haarlem.
Het dorp leefde van de visserij en er is zelfs nog een palingrokerij actief.
Er werd tol geheven en het dorp was van strategisch belang voor Amsterdam. Daarom werden er twee forten gebouwd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam.
Een toeristisch hoogtepunt is het standbeeld van Hans Brinker, die met slechts één vinger in de dijk het land beschermde tegen een overstroming. Het verhaal is van Amerikaanse origine, Nederlanders betwijfelen of het waar is.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland