old Saint Bavo Church Haarlem

the old saint bavo church in twilights

The Grote Kerk or old Saint Bavo Church Haarlem has been the seat of the diocese of Haarlem since the 16th century. After the Reformation, Protestantism became dominant in the Northern Netherlands.
It is without doubt one of the most beautiful churches in the Netherlands.
The Müller Organ, containing over 5000 pipes, from 1738 is famous and the church regularly hosts concerts. Mozart played the keyboard at the age of 10.
The leading fathers of the Saint Bavo were also active as regents of the almshouses. They decided who were poor enough and pious enough to receive assistance. This prevented rebellions and with charitable works the regents ensured their own salvation.
The so-called bread bank is special. This is where the church leaders distributed bread and bacon to the poorest of the poor.
In front of the church is the statue of Laurens Janszoon Coster, according to many Dutch people the inventor of the book printing. According to many others it was the German Gutenberg.

During a walk in Haarlem, the city of flowers, we will admire the old Saint Bavo and it’s famous organ. In combination with the floral tours or countryside tours.

https://www.visithaarlem.com/grote-of-st-bavokerk

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

De Grote Kerk of oude Sint-Baafskerk Haarlem is sinds de 16e eeuw de zetel van het bisdom Haarlem. Na de Reformatie werd het protestantisme dominant in de Noordelijke Nederlanden.
Het is zonder twijfel een van de mooiste kerken van Nederland.
Het Müller orgel, met meer dan 5000 pijpen, uit 1738 is beroemd en er worden regelmatig concerten gegeven. Mozart speelde toetsenbord op 10-jarige leeftijd.
De leidende paters van Sint-Bavo waren ook actief als regenten van het hofje. Zij bepaalden wie arm genoeg en vroom genoeg waren om hulp te ontvangen. Dit voorkwam opstanden en met liefdadigheidswerken zorgden de regenten voor hun eigen redding.
Bijzonder is de zogenaamde broodbank. Hier deelden de kerkleiders brood en spek uit aan de allerarmsten.
Voor de kerk staat het standbeeld van Laurens Janszoon Coster, volgens vele Hollanders de uitvinder van de boekdrukkunst. Volgens vele anderen was het de Duitser Gutenberg.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland