Old Church Delft

bird's eye view of the old church delft

The Oude Kerk at Oude Delft canal dates from the 14th century.
Remarkable about the Old Church Delft is the imposing tower that leans almost two meters.
In the tower is a bell that weighs more than 9,000 kilos, which is only rung on special occasions.
There are tombs of scientists and merchants from the golden age. The captains Piet Hein and Maarten Tromp, the painter Johannes Vermeer, the scientist Antoni van Leeuwenhoek. All information about Johannes Vermeer’s life and work at the Vermeer Center Delft.
The church has three organs and a pulpit from 1548, with the four evangelists Luke (symbolised with a bull), John (symbolised with an eagle), Mark (symbolised with a lion) and Matthew (symbolised with an angel.

Tickets to enter the Old Church also give acces to the New Church.

At our Amsterdam, Gouda, Delft and the Hague Tour we will see or visit the New Church and the Old Church in Delft.

https://oudeennieuwekerkdelft.nl/en/old-church/famous-people

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

De Oude Kerk aan de Oude Delft gracht dateert uit de 14e eeuw.
Opvallend aan de Oude Kerk Delft is de imposante toren die bijna twee meter overhelt.
In de toren hangt een bel van ruim 9.000 kilo, die alleen bij speciale gelegenheden wordt geluid.
Er zijn graven van wetenschappers en kooplieden uit de gouden eeuw. De kapiteins Piet Hein en Maarten Tromp, de schilder Johannes Vermeer, de wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek. Alle informatie over het leven en werk van Johannes Vermeer in het Vermeer Centrum Delft.
De kerk heeft drie orgels en een preekstoel uit 1548, met daarop de vier evangelisten Lucas (gesymboliseerd met een stier), Johannes (gesymboliseerd met een adelaar), Marcus (gesymboliseerd met een leeuw) en Matteüs (gesymboliseerd met een engel.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland