Vermeer Centre Delft

painting View of Delft, Johannes Vermeer 1660 - 1661, collection Mauritshuis

Not much is known about Johannes Vermeer’s (1632-1675) life.
His most important works are ‘the Girl with a Pearl Earring’ and ‘View of Delft’.
He lived his entire life, fairly anonymously, in Delft and also painted his entire oeuvre here.
After his death in 1675, his paintings were spread across many top museums around the world. Not a single painting has remained in Delft.
The Vermeer Center Delft shows the life, work and city of the 17th-century master of light. Full-size copies of all 37 works by Johannes Vermeer are exposed. The techniques used by him are explained by means of the camera obscura.
The Vermeer Center Delft used to be home to the former Sint Lucas guild, where Vermeer was a leading figure.

His grave can be seen in the Oude Kerk (also called Oude Jan).

All information about Jan Vermeer and his life in Delft.

Over het leven van Johannes Vermeer (1632-1675) is niet veel bekend.
Zijn belangrijkste werken zijn ‘Het Meisje met de Parel’ en ‘Gezicht op Delft’.
Hij woonde zijn hele leven tamelijk anoniem in Delft en schilderde hier ook zijn hele oeuvre.
Na zijn dood in 1675 werden zijn schilderijen verspreid over vele topmusea over de hele wereld. Er is geen enkel schilderij in Delft gebleven.
Het Vermeer Centrum Delft toont het werk, het leven en de stad van de 17e-eeuwse meester van het licht. Van alle 37 werken van Johannes Vermeer worden kopieën op volledige grootte tentoongesteld. Aan de hand van de camera obscura worden de door hem gebruikte technieken uitgelegd.
In het Vermeer Centrum Delft was vroeger het voormalige Sint Lucasgilde gevestigd, waar Vermeer een leidende figuur was.
Zijn graf is te bezichtigen in de Oude Kerk (ook wel Oude Jan genoemd).

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland