Category Archives: The Hague highlights

12 Best Places to Go in the Hague.
Wondering where should I travel in the Netherlands?
Don’t worry, Hans Langh Private Tours Holland has listed some great the Hague highlights in this blog. Mauritshuis Museum. Parliament. Royal family. the United Nations International Court of Justice.
The Hague is chic, royal and international.

tulips and windmill at Hans Langh's Great Amsterdam Private Holland Tour.

Our Private Tours Holland by Hans Langh

Madurodam The Hague

two male adults look like giants in between of the miniture houses of madurodam the hague

Blog by Private Tours Holland:
Madurodam in The Hague is the smallest city in the Netherlands, perfect for feeling like a giant. This four-acre park showcases the most important Dutch buildings in miniature at a scale of 1:25. It features 16,000 mini people, 4,500 cars, and 58 ships in a lively display.
Highlights of Madurodam are:
– Schiphol Airport: See mini planes taking off and landing.
– The Peace Palace: Admire the replica of the International Court of Justice.
– Bulb Fields: Enjoy the vibrant tulip fields in full bloom.
– Port of Rotterdam: Watch tiny cargo ships and cranes at work.
– Binnenhof: Explore the historic Dutch parliamentary complex.
– Holland’s Windmills: Marvel at the classic Dutch windmills.
Madurodam honours George Maduro, a student from The Hague who played a key role in the resistance against the German occupation during World War II. He died in 1945 in the Dachau concentration camp.
Madurodam is interactive, allowing visitors to operate miniatures, load cargo ships, and even create music at a DJ booth. It offers insights into Dutch culture, history, and architecture, making it educational for all ages.
Madurodam is perfect for families, with interactive exhibits, playgrounds, picnic areas, and restaurants. The park is wheelchair accessible and easily reached by public transport.
Whether you’re a history buff, architecture enthusiast, or just looking for a unique day out, Madurodam provides a fascinating look at the Netherlands’ iconic landmarks and cultural heritage. It’s a place where history comes alive on a miniature scale.
My tour can include a visit to Madurodam, letting you explore the Netherlands from a giant’s perspective.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

If we tour the Hague, Madurodam is a great place to go if you want to see all the highlights of Holland in one place.

https://www.netherlands-tourism.com/madurodam-a-miniature-park-worth-visiting/

Madurodam in Den Haag is de kleinste stad van Nederland, perfect om je als een reus te voelen. Dit vier hectare grote park toont de belangrijkste Nederlandse gebouwen in miniatuur op een schaal van 1:25. Het bevat 16.000 mini-mensen, 4.500 auto’s en 58 schepen in een levendige weergave.
Hoogtepunten van Madurodam zijn:
– Schiphol Airport: Bekijk mini-vliegtuigen die opstijgen en landen.
– Het Vredespaleis: Bewonder de replica van het Internationaal Gerechtshof.
– Bollenvelden: Geniet van de kleurrijke tulpenvelden in volle bloei.
– Haven van Rotterdam: Zie kleine vrachtschepen en kranen aan het werk.
– Binnenhof: Verken het historische Nederlandse parlementscomplex.
– Nederlandse molens: Bewonder de klassieke Nederlandse windmolens.
Madurodam is een eerbetoon aan George Maduro, een student uit Den Haag die een sleutelrol speelde in het verzet tegen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij stierf in 1945 in het concentratiekamp Dachau.
Madurodam is interactief en laat bezoekers miniaturen bedienen, vrachtschepen laden en zelfs muziek maken bij een DJ-stand. Het biedt inzichten in de Nederlandse cultuur, geschiedenis en architectuur, wat het educatief maakt voor alle leeftijden.
Madurodam is perfect voor gezinnen, met interactieve tentoonstellingen, speeltuinen, picknickplaatsen en restaurants. Het park is rolstoel toegankelijk en gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.
Of je nu een geschiedenisliefhebber bent, een architectuurliefhebber, of gewoon op zoek bent naar een unieke dag uit, Madurodam biedt een fascinerende kijk op de iconische bezienswaardigheden en culturele erfgoed van Nederland. Het is een plek waar geschiedenis tot leven komt op miniatuurschaal.
Mijn tour kan een bezoek aan Madurodam omvatten, waardoor je Nederland vanuit een reuzenperspectief kunt verkennen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Prison Gate The Hague

cell block at the prison gate in the hague

The Gevangenpoort was used as a prison from 1420 and shows the story of crime and punishment through the ages.
Prison Gate The Hague is comparable to the Tower in London and the Conciergerie in Paris, also ancient prisons.
One can imagine what happened here centuries ago because of the torture instruments on display.
On display are neck and handcuffs, branding irons, executioner swords, bone blocks, thumb screws, breaking wheels, knee splitters and body stretchers.
The current name of the former prison is Gallery Prins Willem V.
An exhibition space with mainly portraits from the Royal art collection.

https://www.gevangenpoort.nl/en/plan-your-visit/see-and-experience/discover

Vanaf 1420 werd de Gevangenpoort gebruikt als gevangenis en het toont de geschiedenis van straffen en misdaad door de eeuwen heen.
De Gevangenpoort Den Haag is vergelijkbaar met de Tower in Londen en de Conciergerie in Parijs, eveneens oude gevangenissen.
Je kunt je voorstellen wat hier eeuwen geleden gebeurde vanwege de tentoongestelde martelwerktuigen.
Getoond worden nek- en handboeien, brandijzers, beul zwaarden, bot blokken, duimschroeven, breek wielen, knie splitters en lichaam stretchers.
De huidige naam van de voormalige gevangenis is Galerie Prins Willem V.
Een tentoonstellings ruimte met vooral portretten uit de Koninklijke kunst collectie.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Escher Museum The Hague

famous drawing from Escher is a flock of birds flying from day to night at escher museum the hague

In the former Winter Palace of Queen Emma, ​​the works of artist M.C. Escher is exposed. Escher Museum The Hague is a world of optical illusions and perspective.
With 130 works, almost his entire oeuvre can be seen in the Palace.
In addition to the famous prints, his early work can also be seen, such as Italian landscapes, still life and study drawings of Arabic mosaics.
Escher drew inspiration for his works of optical illusion from his numerous travels. His works are characterised by symmetrical and mathematically repeating patterns. Geometric surfaces and patterns gradually change shape into new formations. Upon closer examination, some constructions appear impossible, such as the infinite stairways.
It was Queen Juliana’s wish to turn the winter palace into a museum. The queens Emma, Wilhelmina, Juliana and Beatrix worked here between 1896 and 1991.

https://www.escherinhetpaleis.nl/about-escher/masterpieces/?lang=en

In het voormalige Winterpaleis van Koningin Emma hangen de werken van kunstenaar M.C. Escher.
Het Escher Museum Den Haag is een wereld van optische illusies en perspectief.
Met 130 werken is vrijwel zijn gehele oeuvre in het Paleis te zien.
Naast de bekende prenten is ook zijn vroege werk te zien, zoals Italiaanse landschappen, stillevens en studietekeningen van Arabische mozaïeken.
Inspiratie voor zijn werken van optische illusie haalde Escher uit zijn talrijke reizen. Zijn werken kenmerken zich door de symmetrische en wiskundig herhalende patronen. Meetkundige vlakken en patronen veranderen geleidelijk van vorm in nieuwe vormen. Bij nadere bestudering blijken sommige contructies onmogelijk, zoals de oneindigende trapvormen.
Het was de wens van Koningin Juliana om van het winterpaleis een museum te maken. Tussen 1896 en 1991 werkten hier de vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Kunstmuseum the Hague

Berlage's yellow brickstone architecture of the Kunstmuseum the Hague

The previously named Gemeentemuseum, Kunstmuseum the Hague is mainly for those interested in modern art.
It owns the largest collection of Piet Mondrian’s works, including his latest work ‘Victory Boogie Woogie’.
If you are not afraid of red, yellow and blue, visit the world famous museum.
Also works by the so called The Hague School. The building itself is a fascinating example of this style and built in 1935 by the Amsterdam architect H.P. Berlage.
The most modern works are by Picasso, Kandinsky and Francis Bacon.
This dreamed museum is certainly one of the most beautiful buildings in The Hague.
Besides the fact that this is the home of Piet Mondriaan and the Stijl movement, there is also a lot of room for fashion and even Delft Blue.

For art lovers we visit Mauritshuis, Panorama Mesdag and Kunstmuseum the Hague during our the Hague, Delft tour.

https://denhaag.com/en/kunstmuseum-den-haag

Het voorheen genoemde Gemeentemuseum, Kunstmuseum Den Haag is vooral bedoeld voor liefhebbers van moderne kunst.
Het bezit de grootste collectie werken van Piet Mondriaan, waaronder zijn nieuwste werk ‘Victory Boogie Woogie’.
Als je niet bang bent voor rood, geel en blauw, bezoek dan het wereldberoemde museum.
Ook werk van de zogenaamde Haagse School. Het gebouw zelf is een fascinerend voorbeeld van deze stijl en werd in 1935 gebouwd door de Amsterdamse architect H.P. Berlage.
De modernste werken zijn van Picasso, Kandinsky en Francis Bacon.
Dit gedroomde museum is beslist een van de mooiste gebouwen in den Haag.
Behalve dat dit de thuisbasis is van Piet Mondriaan en de Stijl beweging is er ook veel ruimte voor mode en zelfs Delfts Blauw.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Panorama Mesdag The Hague

the secret of the panorama mesdag the hague painting is revealed in this picture panorama mesdag the hague

A must-see in The Hague is a gigantic painted panorama, with a diameter of up to 100 feet by Hendrik Mesdag.
Panorama Mesdag the Hague is imposing and large and it is the only panorama in the world that is still in the original building and in it’s original arrangement.
The way to the Panorama of Mesdag goes up a spiral staircase and then you are suddenly on top of a dune. You can really walk around the plateau together with other visitors and study all the details on the balustrade.
Panorama Mesdag is one of the oldest panoramas in the world. It has a length of 120 meters and a height of 14 meters. Pictured is Scheveningen Beach in May June 1881.It was painted in a short time. In just a few months.At the top there is a kind of tent canvas measuring over two hundred square meters.
At the bottom of the enormous painting is the decor of the dunes of Scheveningen.
One hears the sound of seagulls and feels the fresh wind. But the view is painted and virtual. Virtual Reality from 1881.

This stunning panoramic painting we will visit during our Amsterdam, Gouda, Delft and the Hague Tour.

https://panorama-mesdag.nl/en/#/micrio/intro

Een must-see in Den Haag is een gigantisch geschilderd panorama, met een diameter tot wel 30 meter, van Hendrik Mesdag.
Panorama Mesdag Den Haag is imposant en groot en het is het enige panorama ter wereld dat zich nog in het oorspronkelijke gebouw en in de originele opstelling bevindt.
De weg naar het Panorama van Mesdag gaat via een wenteltrap omhoog en dan sta je ineens boven op een duin. Je kunt echt samen met andere bezoekers over het plateau lopen en alle details op de balustrade bestuderen.
Het schilderij behoord tot de oudste panorama’s ter wereld. Het is 120 meter lang en 14 meter hoog en de afstand tot het doek is ook 14 meter.
Afgebeeld is het strand van Scheveningen in mei juni 1881.
In korte tijd is het geschilderd. Slechts in een paar maanden.
De bovenzijde van het schilderij wordt verhuld door ligt een doek van ruim tweehonderd vierkante meter.
Aan de onderzijde van het enorme schilderij bevindt zich het decor van de Scheveningse duinen.
Men voelt de zeewind en hoort het geluid van de zeemeeuwen. Maar het uitzicht is geschilderd en virtueel.
Virtuele Realiteit uit 1881.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Peace Palace The Hague

the symbol of peace and justice in the world is the peace palace the hague may peace prevail on earth

The most photographed landmark in the city is the Peace Palace The Hague.
Between 1907 and 1913, the red brick palace was built in a Neo-Renaissance style. The construction was facilitated at the time by the American millionaire Andrew Carnegie with a large donation.
Several countries have contributed in the form of special design pieces.
Today the Peace Palace is housing the International Court of Justice, the Permanent Court of Arbitration, The Hague Academy of International Law and the Peace Palace Library.
A tour of the Peace Palace must be reserved, but the Visitors Center shows an exhibition about the origin of the Peace Palace and an impressive introductory film.

The Peace Palace is one of the most picturesque places to see and we will see it during Gouda, Delft and the Hague tour.

https://denhaag.com/en/peace-palace

Vredespaleis Den Haag
het symbool van vrede en gerechtigheid in de wereld is het vredespaleis den haag moge de vrede zegevieren op aarde
Het meest gefotografeerde monument van de stad is het Vredespaleis Den Haag.
Tussen 1907 en 1913 werd het rode bakstenen paleis gebouwd in neo renaissance stijl. De bouw werd destijds gefaciliteerd door de Amerikaanse miljonair Andrew Carnegie met een grote donatie.
Verschillende landen hebben bijgedragen in de vorm van bijzondere designstukken.
Tegenwoordig huisvest het Vredespaleis het Internationale Gerechtshof, het Permanente Hof van Arbitrage, de Haagse Academie voor Internationaal Recht en de Bibliotheek van het Vredespaleis.
Een rondleiding door het Vredespaleis moet gereserveerd worden, maar in het Bezoekerscentrum is een tentoonstelling te zien over het ontstaan van het Vredespaleis en een indrukwekkende introductiefilm.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Automobile Museum the Hague

james bond's aston martin at the Louwman automobile museum

The Louwman Automobile Museum the Hague has a unique collection of more than 275 showpieces from the history of the automobile.
It was started by the Chrysler car dealer Pieter Louwman in 1934 with his first item a 1914 Dodge, but the collection has been expanded every year.
It is arguably the most beautiful automobile museum in the world.
Unique examples are an Aston Martin from James Bond, a Humber from Winston Churchill and Cadillac from Elvis Presley.
Also special are the rare copies of DeDion-Bouton, Duesenberg, Panhard Levassor, Bugatti, Dodge.
And race cars of Formula 1 history can be seen in full detail.
The beautiful building was designed in 2010 by American architect Michael Graves.

Travellers with an interest in the history of the automobile will not be disappointed. See the Delft and the Hague tour.

https://www.louwmanmuseum.nl/en/what-is-there-to-see/our-car-collection/#page=1&order_index=1&order=ASC

Het Louwman Automobiel Museum Den Haag bezit een unieke collectie van ruim 275 pronkstukken uit de geschiedenis van de auto.
Het werd in 1934 gestart door autodealer Pieter Louwman van Chrysler met zijn eerste exemplaar, een Dodge uit 1914, maar de collectie werd elk jaar uitgebreid.
Het is misschien wel het mooiste automuseum ter wereld.
Unieke voorbeelden zijn een Aston Martin van James Bond, een Humber van Winston Churchill en Cadillac van Elvis Presley.
Ook bijzonder zijn de zeldzame exemplaren van DeDion-Bouton, Duesenberg, Panhard Levassor, Bugatti, Dodge.
En raceauto’s uit de geschiedenis van de Formule 1 zijn tot in detail te zien.
Het prachtige gebouw is in 2010 ontworpen door de Amerikaanse architect Michael Graves.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Politics at Binnenhof the Hague

seventeenth century painting of the hall of knights at binnenhof the hague

The Binnenhof the Hague is the political heart of the Netherlands where politics is made.
It is a highly representative building complex and the oldest parliament building in the world.
The beautiful building, with in the centre the Hall of Knights, was created as a hunting lodge for Count Willem II. The courtrooms of the Dutch parliament are located in the courtyard. Similar to the American Senate (first chamber, Eerste Kamer) and House of Representatives (second chamber, Tweede Kamer).
Dutch politic means a multi-party system and coalitions of two or more parties have to be made.
There will be new, early national elections on November 22 this year. The number of participating political parties will be eighteen.

On our Delft and the Hague tour we love to talk politics when walking the inner courtyard of the parliament buildings.

https://www.government.nl/government

Het Binnenhof Den Haag is het politieke hart van Nederland waar politiek wordt bedreven.
Het is een zeer representatief gebouwencomplex en het oudste parlementsgebouw ter wereld.
Het prachtige gebouw, met in het midden de Ridderzaal, is ingericht als jachthuis voor graaf Willem II en op de binnenplaats bevinden zich de vergader zalen van het Nederlandse parlement. Vergelijkbaar met de Amerikaanse Senaat (Eerste Kamer) en het Huis van Afgevaardigden (Tweede Kamer).
De Nederlandse politiek betekent een meerpartijenstelsel en er moeten coalities van twee of meer partijen worden gesloten.
Op 22 november dit jaar zullen er nieuwe, vervroegde landelijke verkiezingen zijn. Het aantal afgevaardigde politieke partijen zal nu achttien zijn.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Skyline of the Hague

near the parliamentary offices skyline the hague

The Hague is rich in architectural contrasts. In the parliament area, the offices of the civil servants reach high into the skyline of the Hague. Built by world-renowned architects.
Castalia is the official name of the Ministry of Health, Welfare and Sport building. They are two tall spire-shaped buildings. Locals call it ‘the Hague tits’.
The Hoftoren houses the Ministry of Education, Culture and Science. Nicknamed the fountain pen.
Zurich Tower, nicknamed the citrus press, is the headquarters of an insurance company.
Richard Meier’s highly modern town hall with its snow-white facade is therefore called the Ice Palace. Benthem Crouwel architects built Central Station.
But The Hague is also a formally designed city with beautiful squares and parks. And many historical buildings, palaces and churches.

An impression of the architectural contrasts in the Hague you’ll see during our combined Delft and the Hague tour.

https://www.dezeen.com/tag/the-hague/

Den Haag is rijk aan architectonische contrasten. In het parlementsgebied reiken de kantoren van de ambtenaren hoog in de skyline van Den Haag. Gebouwd door wereldberoemde architecten.
Castalia is de officiële naam van het gebouw van het Ministerie VWS. Het zijn twee hoge spitsvormige gebouwen. Locals noemen het ‘de Haagse tieten’.
De Hoftoren huist het Ministerie van OC & W. Bijgenaamd de kroontjes pen.
Zurich tower, bijgenaamd de citrus pers, is het hoofdkantoor van een verzekeringsmaatschappij.
Het uiterst moderne stadhuis van Richard Meier met zijn sneeuwwitte gevel wordt dan ook het IJspaleis genoemd. Benthem Crouwel architecten bouwde het Centraal Station.
Maar Den Haag is ook een formeel ontworpen stad met prachtige pleinen en parken. En veel historische gebouwen, paleizen en kerken.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Scheveningen The Hague beach

on the pier in scheveningen the hague beach is a giant ferris wheel

From the city centre of the Hague it is only 15 minutes to Scheveningen the Hague beach. The sea side village is located directly on the beach with long sandy beaches and a large dune area.
It used to be a small fishing village, today it is one of the main beach resorts in the Netherlands.
Numerous beach bars and restaurants are located around the Kurhaus.
Fresh fish is available at the fish restaurants located right next to the fish auction.
The famous 360 degree Panorama Mesdag painting from 1881 gives an image of Scheveningen at the end of the 19th century. Depicted is the dune landscape and the coastal village of Scheveningen.
Scheveningen is a combination of culture and beach life.
Of the numerous theaters, the Circustheater Scheveningen is the most important.

Scheveningen is worth stopping by for a lunch in one of the fish restaurants, and can be part of our the Hague tour.

https://scheveningen.com/en/beach.php

Vanuit het centrum van Den Haag is het slechts 15 minuten naar het strand van Scheveningen en Den Haag. Het zeedorp ligt direct aan het strand met lange zandstranden en een groot duingebied.
Vroeger was het een klein vissersdorpje, tegenwoordig is het een van de belangrijkste badplaatsen van Nederland.
Rondom het Kurhaus bevinden zich talloze strandbars en restaurants.
Verse vis is verkrijgbaar bij de visrestaurants direct naast de visafslag.
Het beroemde 360 graden Panorama Mesdag schilderij uit 1881, geeft een beeld van Scheveningen eind 19e eeuw. Afgebeeld is het duien landschap en het dorp Scheveningen.
Scheveningen is een combinatie van cultuur en strandleven.
Van de talrijke theaters is het Circustheater Scheveningen het belangrijkste.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland