Escher Museum The Hague

famous drawing from Escher is a flock of birds flying from day to night at escher museum the hague

In the former Winter Palace of Queen Emma, ​​the works of artist M.C. Escher is exposed. Escher Museum The Hague is a world of optical illusions and perspective.
With 130 works, almost his entire oeuvre can be seen in the Palace.
In addition to the famous prints, his early work can also be seen, such as Italian landscapes, still life and study drawings of Arabic mosaics.
Escher drew inspiration for his works of optical illusion from his numerous travels. His works are characterised by symmetrical and mathematically repeating patterns. Geometric surfaces and patterns gradually change shape into new formations. Upon closer examination, some constructions appear impossible, such as the infinite stairways.
It was Queen Juliana’s wish to turn the winter palace into a museum. The queens Emma, Wilhelmina, Juliana and Beatrix worked here between 1896 and 1991.

https://www.escherinhetpaleis.nl/about-escher/masterpieces/?lang=en

In het voormalige Winterpaleis van Koningin Emma hangen de werken van kunstenaar M.C. Escher.
Het Escher Museum Den Haag is een wereld van optische illusies en perspectief.
Met 130 werken is vrijwel zijn gehele oeuvre in het Paleis te zien.
Naast de bekende prenten is ook zijn vroege werk te zien, zoals Italiaanse landschappen, stillevens en studietekeningen van Arabische mozaïeken.
Inspiratie voor zijn werken van optische illusie haalde Escher uit zijn talrijke reizen. Zijn werken kenmerken zich door de symmetrische en wiskundig herhalende patronen. Meetkundige vlakken en patronen veranderen geleidelijk van vorm in nieuwe vormen. Bij nadere bestudering blijken sommige contructies onmogelijk, zoals de oneindigende trapvormen.
Het was de wens van Koningin Juliana om van het winterpaleis een museum te maken. Tussen 1896 en 1991 werkten hier de vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland