Category Archives: Countryside of Holland

23 Best Places to Go in the Countryside of Holland.
Wondering where should I travel in the Netherlands?
Don’t worry, Hans Langh Private Tours Holland has listed some great Countryside of Holland highlights in this blog.
See real Dutch living. Lovely and picturesque areas!

tulips and windmill at Hans Langh's Great Amsterdam Private Holland Tour.

Our Private Tours Holland by Hans Langh

Volendam

vd5 volendam flat bottom former fishing boat

In the middle of Volendam, along the harbour is a green building that once was the fish auction. In 1932 however the Zuiderzee was closed off from the North Sea. Since then the main activity is fishing of eel.
Very worthwhile to visit is the brown cafe Spaander. Since the nineteen hundreds it was a meeting point of impressionist painters and many of them donated paintings to the owner Leendert Spaander.
Volendam is still number one or two on the list of ‘things to do in Holland’ for foreign tourists.
The real attraction, however, are the people of Volendam themselves, who form a very closed community.
They have their own dialect and Monday is still laundry day. The traditional costumes can only be seen on Sundays among the church goers.

On our countryside tours checking out the Volendam harbour is a must do.

https://www.vvvedamvolendam.nl/en

Midden in Volendam, langs de haven, staat een groen gebouw dat ooit de visafslag was. In 1932 werd de Zuiderzee echter afgesloten van de Noordzee. Sindsdien is de hoofdactiviteit het vissen op paling.
Zeer de moeite waard om te bezoeken is een van de bruine cafés. Spaander bijvoorbeeld was sinds de negentiende eeuw een ontmoetingsplaats van impressionistische schilders en velen van hen schonken schilderijen aan de eigenaar Leendert Spaander.
Volendam staat nog steeds nummer één of twee op de lijst van ‘dingen om te doen in Nederland’ voor buitenlandse toeristen.
De echte aantrekkingskracht zijn echter de Volendammers zelf, die een zeer gesloten gemeenschap vormen.
Ze hebben hun eigen dialect en maandag is het nog steeds wasdag. De klederdracht is alleen op zondag te zien onder de kerkgangers.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

de Haar Castle Utrecht

red and white are the colours of the family, the castle and rose garden

De Haar Castle Utrecht, is the ideal image of a medieval fortress with gates, drawbridges, towers and ramparts and moats. It is surrounded by old gardens with impressive trees, and ponds.
It was originally founded in the late 1300’s by the van de Haar family and by 1449, the castle became the property of the Van Zuylen family thru marriage.
French troops attacked the castle during the years 1672 and 1673. After that it was left in a poor state of repair and was neglected for 200 years.
Castle De Haar is located in the province of Utrecht. The village Haarzuilen was relocated to lay out the gardens, except for the chapel.
Baron Thierry Frederic Etienne Hélin van Zuylen van Nijevelt van de Haar married Hélène Caroline Betty Louise de Rothschild and from that moment on money was not an issue any more.
De Haar renovation started from 1892 and are the work of Dutch architect Pierre Cuypers, in a Neo-Gothic restoration project funded by the Rothschild family.
The motto of the Van Zuylen van Nijevelt van de Haar family is ‘Non Titubans’ meaning ‘I will not be destabilised’.
The colours of the family are red and white.
Members of the Van Zuylen van Nijevelt family still live in the castle every month of September.
In addition, the castle can be rented for weddings and special events such as the ‘the Elf Fantasy Fair’, with medieval music, theater performances, dance and lectures.

We can include a visit to the Haar castle in the itinerary of the Countryside tours or the Hague and Delft tours.

https://www.visitutrechtregion.com/en/locations/1749728956/castle-de-haar-1

Kasteel De Haar Utrecht, is het ideale beeld van een middeleeuwse vesting met poorten, ophaalbruggen, torens en wallen en grachten. Het wordt omgeven door oude tuinen met indrukwekkende bomen en vijvers.
Het werd oorspronkelijk eind 1300 gesticht door de familie van de Haar en in 1449 werd het kasteel door huwelijk eigendom van de familie Van Zuylen.
Franse troepen vielen het kasteel aan in de jaren 1672 en 1673. Daarna werd het in slechte staat van onderhoud achtergelaten en werd het 200 jaar lang verwaarloosd.
Kasteel De Haar ligt in de provincie Utrecht. Het dorp Haarzuilen werd verplaatst om de tuinen aan te leggen, met uitzondering van de kapel.
Baron Thierry Frederic Etienne Hélin van Zuylen van Nijevelt van de Haar trouwde met Hélène Caroline Betty Louise de Rothschild en vanaf dat moment was geld geen issue meer.
De renovatie van De Haar begon in 1892 en is het werk van de Nederlandse architect Pierre Cuypers, in een neogotisch restauratieproject gefinancierd door de familie Rothschild.
Het motto van de familie Van Zuylen van Nijevelt van de Haar is ‘Non Titubans’, wat betekent ‘Ik laat me niet destabiliseren’.
De kleuren van de familie zijn rood en wit.
Iedere maand September wonen er nog leden van de familie Van Zuylen van Nijevelt in het kasteel.
Daarnaast is het kasteel te huur voor bruiloften en speciale evenementen zoals de ‘de Elf Fantasy Fair’, met middeleeuwse muziek, theatervoorstellingen, dans en lezingen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Ouderkerk at the Amstel

wooden drawbridge near ouderkerk at the amstel river

Ouderkerk at the Amstel is two centuries older than Amsterdam and it is the place where the Lords of Amstel, the rulers of Amsterdam, built their castle.
The most interesting monument is the Jewish cemetery Beth Haim dating from 1614.
In the past, the Sephardic Jewish dead were carried by barge to their last destination outside the city. The old entrance was therefore on the river side and not on the street side.
It is the oldest Jewish cemetery in the Netherlands with more than 30,000 graves, many with beautifully carved gravestones.
Part of Ouderkerk is De Ronde Hoep, a unique polder. This is the largest completely undeveloped meadow area in West Netherlands, with an almost untouched medieval plot pattern. Like wheel spokes, the ditches come together in one point.
The natural value of the polder is very great, but the polder still functions as an inundation area, if Amsterdam is threatened to flood.

https://www.iamsterdam.com/en/plan-your-trip/day-trips/castles-and-gardens/ouderkerk-aan-de-amstel

Ouderkerk aan de Amstel is twee eeuwen ouder dan Amsterdam en het is de plek waar de Heren van Amstel, de heersers van Amsterdam, hun kasteel bouwden.
Het meest interessante monument is de Joodse begraafplaats Beth Haim uit 1614.
In het verleden werden de Sefardisch joodse doden per schip naar hun laatste bestemming buiten de stad vervoerd. De oude entree lag dus aan de rivierzijde en niet aan de straatzijde.
Het is de oudste Joodse begraafplaats van Nederland met ruim 30.000 graven, waarvan vele met prachtig bewerkte grafstenen.
Onderdeel van Ouderkerk is De Ronde Hoep, een unieke polder. Dit is het grootste geheel braakliggende weidegebied van West-Nederland, met een vrijwel onaangeroerd middeleeuws kavel patroon. Net als wielspaken komen de greppels op één punt samen.
De natuurwaarde van de polder is zeer groot, maar de polder functioneert nog steeds als inundatie gebied als Amsterdam onder water dreigt te staan.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Edam

houses along canal at voorhaven in old edam

Edam was a prosperous trading port, in the 16th century. Located on the current IJsselmeer, it was the ideal places for the cheese market. Nowadays being held on Wednesdays in July and August.
One of the oldest houses, dating from 1530, in Edam is the leaning warehouse with the stepped gable.
Beautiful sights are its draw-bridges, like the Kwakelbrug, the tea houses and the summerhouses from the 18th and 19th centuries.
Highlights are also the late-Gothic Grote Kerk, the 15th-century town hall and the home for the elderly with it’s beautiful garden.
Once upon a time, Edam was the place where the famous cheese was produced and traded. The cheese is characterised by its round shape, the size of a cannonball. A red or yellow wax layer protects and insulates the soft, tasty cheese.
Edam is also part of the Defense Line of Amsterdam. Of strategic, military importance due to its location on the Zuiderzee.


Edam is one of the most picturesque places to visit in Holland and is included in most of our private tours.

https://www.iamsterdam.com/en/plan-your-trip/day-trips/old-holland/picturesque-villages/edam

Edam was in de 16e eeuw een welvarende handelshaven. Gelegen aan het huidige IJsselmeer was het de ideale plek voor de kaasmarkt. Tegenwoordig wordt het gehouden op woensdagen in juli en augustus.
Een van de oudste huizen uit 1530 in Edam is het scheve pakhuis met de trapgevel.
Prachtige bezienswaardigheden zijn de ophaalbruggen, zoals de Kwakelbrug, de theehuizen en de zomerhuizen uit de 18e en 19e eeuw.
Hoogtepunten zijn verder de laatgotische Grote Kerk, het 15e-eeuwse stadhuis en het bejaardentehuis met prachtige tuin.
Eens was Edam de plaats waar de beroemde kaas werd geproduceerd en verhandeld. De kaas kenmerkt zich door de ronde vorm ter grootte van een kanonskogel. Een rode of gele wax laag beschermd en isoleert de zachte, smaakvolle kaas.
Edam is ook onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Van strategisch, militair belang door de ligging aan de Zuiderzee.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

De Rijp

city hall and houses refected in canal de Rijp

De Rijp is one of the most picturesque towns of North Holland and undiscovered.
This is is the town of Jan Leeghwater, holland’s famous water engineer from the golden age. But also a genial mill building engineer.
De Rijp, Graft, Noordeinde are beautiful historic villages surrounded by an open landscape with wide views. Ditches, tight waterways, pumping stations, traditional windmills and peat meadows.
So a real hidden gem located between the Beemster and the Schermer Polders.
The coat of arms of De Rijp shows it’s fishing history of herring and whaling.
The reclamation of the three surrounding lakes brought an end to an open connection with the Zuiderzee.
The townscape is protected and the Town Hall dating from 1630, designed by the water management engineer and villager Jan Adriaanszoon Leeghwater, is the most important monument.
The first European to arrive in Korea, with the VOC, was a resident of De Rijp.
Jan Janszoon Weltevree made a career as an advisor to the king.
His Korean name is Pak Yon and in De Rijp he has his own very modern statue.

We will drive a scenic countryside route from the Schermer windmills to Beemster Polder, passing the town of De Rijp.

Alkmaar and surroundings: Graft – de Rijp.

De Rijp is een van de meest pittoreske stadjes van Noord-Holland en nog onontdekt.
Dit is de stad van Jan Leeghwater, Nederlands bekendste water ingenieur uit de gouden eeuw.
Maar ook een geniale molenbouwer.
De Rijp, Graft, Noordeinde zijn prachtige historische dorpen omringd door een open landschap met weidse vergezichten. Sloten, krappe vaarwateren, gemalen, traditionele windmolens en veenweiden.
Een echte verborgen parel dus gelegen tussen de Beemster en de Schermer polders.
Het wapen van De Rijp toont de visserij geschiedenis van de haring- en walvisvangst.
Door de inpoldering van de drie omliggende meren kwam er een einde aan de open verbinding met de Zuiderzee.
Het stadsbeeld is beschermd en het stadhuis uit 1630, ontworpen door waterstaatsingenieur en dorpeling Jan Adriaanszoon Leeghwater, is het belangrijkste monument.
De eerste westerling die in Korea arriveerde, met de VOC, was een inwoner van de Rijp.
Jan Janszoon Weltevree maakte een carrière als adviseur van de koning.
Zijn Koreaanse naam is Pak Yon en in de Rijp heeft hij zijn eigen, zeer moderne, standbeeld.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Beemster polder reclaimed land

dike with a row of willow trees and grazing sheep in beemster polder

Windmills were invented that could pump up water and this was a breakthrough in the battle against flooding. First a dike was built around the lake, the water was pumped out en the land cultivated.
From the 13th century, the Beemster was an inland sea and connected to the Zuiderzee.
In 1607 a number of Amsterdam merchants were given a permit to drain the lake.
In 1612 the work was finished with the 43 windmills.
The new land was divided into rectangular lots of 934 by 934 meters, among the investors.
The soil was very fertile and the merchants and farmers built beautiful country estates.
The first village in the Beemster Polder was Middenbeemster and is the center of the polder.
The Beemster is twice on the UNESCO World Heritage List. Such as the Beemster polder and five bastions (Middenweg, Marken-binnen, Purmerend, Jisperweg and Spijkerboor) as part of the Defence Line of Amsterdam.
Private tour Holland will include a visit to Beemster polder.

All information about the Beemster polder reclaimed land.

On our countryside tours we will visit the agricultural Beemster Polder, Unesco heritage.

Er werden windmolens uitgevonden die water konden oppompen en dit was een doorbraak in de strijd tegen overstromingen. Eerst werd er een dijk rond het meer gebouwd, het water weggepompt en het land bebouwd.
Vanaf de 13e eeuw was de Beemster een binnenzee en verbonden met de Zuiderzee.
In 1607 kregen een aantal Amsterdamse kooplieden vergunning om het meer droog te leggen.
In 1612 waren de werkzaamheden met de 43 windmolens voltooid.
De nieuwe grond werd onder de investeerders verdeeld in rechthoekige percelen van 934 bij 934 meter.
De grond was zeer vruchtbaar en de kooplieden en boeren bouwden prachtige landgoederen.
Het eerste dorp in de Beemster polder was Middenbeemster en vormt het centrum van de polder.
De Beemster staat tweemaal op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Zoals de Beemster polder en vijf bastions (Middenweg, Marken-binnen, Purmerend, Jisperweg en Spijkerboor) als onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Monnickendam

at the sluice of the monnickendam harbour

The origin of the name Monnickendam comes from the monks who traded agricultural products here.
There has always been a thriving maritime shipping and Baltic trade and even today there are still active shipyards and eel smokehouses.
Highlights are the Sint Nicolaaskerk and the Speeltoren with a carillon from 1596.
In the facade of the town hall a monk is depicted, the symbol of the city.
Classic flat-bottom boats depart daily for boat trips on the Markermeer.
On October the 11th, 1572, the Battle of the Zuiderzee took place off the coast of Monnickendam. An important victory for the Dutch over the Spaniards during the Eighty Years’ War. The hero of the day was Jan Haring, who captured the flag of the Spanish flagship. His death as a result. The victory is reason enough to commemorate Holland’s struggle and freedom.

More about our towns around the IJselmeer.

Monnickendam will always be included in our countryside tours.
It is located close to Amsterdam
.

De oorsprong van de naam Monnickendam komt van de monniken die hier landbouwproducten verhandelden.
Er is altijd een bloeiende zeevaart en Baltische handel geweest en zelfs vandaag de dag zijn er nog steeds actieve scheepswerven en palingrokerijen.
Hoogtepunten zijn de Sint Nicolaaskerk en de Speeltoren met een beiaard uit 1596.
In de gevel van het stadhuis is een monnik afgebeeld, het symbool van de stad.
Dagelijks vertrekken klassieke platbodems voor vaartochten op het Markermeer.
Op 11 Oktober 1572 vond voor de kust van Monnickendam de slag om de Zuiderzee plaats. Een belangrijke overwinning voor de Hollanders op de Spanjaarden gedurende de tachtig jarige oorlog. Held van de dag was Jan Haring, die de vlag van het Spaanse vlaggeschip buit maakte. Hij kwam hierbij om het leven. De overwinning is reden genoeg om Hollands strijd en vrijheid te herdenken.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

New Dutch Waterline

map of the new dutch water line areas to be inundated to protect holland

The Nieuwe Hollandse Waterlinie is an 85 kilometer long defence line with 45 forts, water sluices and two castles. It starts at the former Zuiderzee and ends at the Rhine river.
It was in use from 1870 to 1945, but its history goes back much further back in history.
Since 2021, the new Dutch Waterline has been on the UNESCO World Heritage List.
It is one of the few examples in the world where water is used as a defence. Inundating large areas of land made it difficult for the enemy to reach the cities.
The main parts of the New Dutch Waterline are: Muiderslot castle, Weesp fortification, Naarden fortification, island Pampus, Nieuwersluis fortress, Loevestein castle.

To discover the castles and fortresses the New Dutch Waterline kan be included in all our tours.

All information about water as a defensive force on this website.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 85 kilometer lange verdedigingslinie met 45 forten, watersluizen en twee kastelen. Het begint bij de voormalige Zuiderzee en eindigt bij de Rijn.
Het was in gebruik van 1870 tot 1945, maar de geschiedenis ervan gaat veel verder terug in de geschiedenis.
Sinds 2021 staat de nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Het is een van de weinige voorbeelden ter wereld waar water als verdedigingsmiddel wordt gebruikt. Het onder water zetten van grote stukken land maakte het voor de vijand moeilijk om de steden te bereiken.
De belangrijkste onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn: kasteel Muiderslot, vesting Weesp, vesting Naarden, eiland Pampus, vesting Nieuwersluis, kasteel Loevestein.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Zuiderzee Museum Enkhuizen

impression of an old traditional fishing village at the zuiderzee museum enkhuizen

The Zuiderzee Museum Enkhuizen shows what life was like before the construction of the 20 miles long Afsluitdijk, closing off the former Zuiderzee.
There are more than a hundred historic buildings from the former Zuiderzee area.
There is information about the lost Zuiderzee islands: Pampus, Marken, Schokland, Urk and Wieringen.
There are demonstrations of smoking eel, old crafts, the making of traditional costumes. Volunteers explain how life was a century ago.
Nearby Enkhuizen is a beautifully preserved harbour town with the Dromedaris lighthouse as the most striking building.
The reclamation of the Markerwaard was the last part of the Zuiderzee Works, which is why a 16-miles dam was built between Enkhuizen and Lelystad. The water was cut off from the sea and rivers. Open water has remained where originally land was intended.

https://www.zuiderzeemuseum.nl/en/page/357/museum

Het Zuiderzeemuseum Enkhuizen laat zien hoe het leven was vóór de aanleg van de 30 kilometer lange Afsluitdijk, die de voormalige Zuiderzee afsloot.
Er staan ruim honderd historische panden uit het voormalige Zuiderzee gebied.
Er is informatie over de verloren Zuiderzee-eilanden: Pampus, Marken, Schokland, Urk en Wieringen.
Er zijn demonstraties van het roken van paling, oude ambachten, het maken van traditionele klederdracht. Vrijwilligers leggen uit hoe het leven er een eeuw geleden uitzag.
Het nabijgelegen Enkhuizen is een prachtig bewaard gebleven havenstadje met de vuurtoren Dromedaris als meest opvallende gebouw.
De inpoldering van de Markerwaard was het laatste onderdeel van de Zuiderzeewerken. Daarom werd tussen Enkhuizen en Lelystad een 25 kilometer lange dam gebouwd. Het water was afgesloten van de zee en de rivieren. Open water is gebleven waar oorspronkelijk land bedoeld was.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland

Utrecht

Utrecht Dom church and tower

Due to its strategic location on the Rhine river, the Romans took Utrecht 50 AD and remained there until 275 AD. They built an army base there and called the fortress Castellum Traiectum.
After that, Utrecht was mainly an religious city and seat of the archbishop.
Until 1122 the Rhine flowed through Utrecht and there were frequent floods in the city. Therefore the river was diverted, but this caused the water level to drop 4 meters. Quays and corridors were constructed at water level to allow goods to be loaded, unloaded and stored in warehouses.
There are still more than 700 of these low-lying cellar warehouses and many  are used as bars or restaurants.
Until the 16th century the Dom Church was Catholic, but after the Reformation Protestant. They paid little attention to the building and in 1674 a storm destroyed the central part of the church. As a result, the tower and the church are still separate from each other.
in the 17th century, Utrecht was important as a fortified city and on the orders of Louis XIV, French troops occupied the city in 1672.
The most famous building in Utrecht is the Dom Church with the Dom Tower.
The tower is the highest in the Netherlands and is 112 meters high and you can reach the top via 465 steps. In the clock tower hang 14 historic clocks that together weigh more than 32,000 kilos. With a weight of no less than 8,227 kilos, the Salvator Mundi is the second largest clock in the world.
According to tradition, a resident of Utrecht does not walk under the tower, like most tourists do, but around it.

If you wish to do a walk in Utrecht we can do during any of our tours.

https://www.discover-utrecht.com/collection/top-10-must-sees/

Vanwege de strategische ligging aan de Rijn namen de Romeinen Utrecht in 50 na Christus in en bleven daar tot 275 na Christus. Ze bouwden daar een legerbasis en noemden het fort Castellum Traiectum.
Daarna was Utrecht vooral een religieuze stad en zetel van de aartsbisschop.
Tot 1122 stroomde de Rijn door Utrecht en waren er regelmatig overstromingen in de stad. Daarom werd de rivier omgeleid, maar hierdoor zakte het waterpeil 4 meter. Kades en gangen werden op waterniveau aangelegd zodat goederen konden worden geladen, gelost en opgeslagen in pakhuizen.
Er zijn nog steeds meer dan 700 van deze laaggelegen kelderpakhuizen en vele worden gebruikt als bars of restaurants.
Tot de 16e eeuw was de Domkerk katholiek, maar na de Reformatie protestants. Dezen besteedden weinig aandacht aan het gebouw en in 1674 verwoestte een storm het centrale deel van de kerk. Hierdoor staan de toren en de kerk nog steeds gescheiden van elkaar.
in de 17e eeuw was Utrecht belangrijk als versterkte stad en op bevel van Lodewijk XIV bezetten Franse troepen de stad in 1672.
Het bekendste gebouw van Utrecht is de Domkerk met de Domtoren.
De toren is de hoogste van Nederland en is 112 meter hoog en via 465 treden bereikt u de top. In de klokkentoren hangen 14 historische klokken die samen ruim 32.000 kilo wegen. Met een gewicht van maar liefst 8.227 kilo is de Salvator Mundi de op een na grootste klok ter wereld.
Volgens de overlevering loopt een Utrechter niet onder de toren, zoals de meeste toeristen doen, maar eromheen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland