Hoorn

the old harbour of hoorn and its maritime history

You can still feel the Golden Age in this city on the IJsselmeer. In the 17th century Hoorn was very important to the Dutch East India Company.
Whaling was the most important activity during the 17th century. The ships were in the Atlantic Ocean around Greenland from June to September.
There are still dozens of monuments and churches from this rich period. The Hoofdtoren is a large defensive tower, built in 1532. It was built to protect the city and later as the office of the Dutch East India Company.
In 1573 the Battle of the Zuiderzee against the Spanish enemy took place on the sea off the coast of Hoorn. The defeated commander Count Bossu was imprisoned in Hoorn for three years. A row of beautiful houses was built in 1613 in memory of the battle. Each house has a stone plaque in top with an image of the battle.
During the execution of convicts a lot of blood was shed and hence the name Roode Steen. There is also the Westfries Museum, about the golden age in the city of seafarers.
At De Waag. built 1609, Dutch cheeses were weighed for centuries. The Hoorn cheese market is the oldest in the Netherlands.
VOC celebrity Jan Pieterszoon Coen from Hoorn is represented with a statue. He is now controversial. The politically correct municipality has placed an explanatory text on the pedestal: “According to critics, Coen’s violent trade policy in the Indies archipelago deserves no tribute.”

The Amsterdam and countryside tour could include a visit to Hoorn.
Amsterdam, Windmills and Countryside TourOne of our main cities of the 17th century Golden Age.

United East Indian Company Hoorn

Men voelt nog steeds de Gouden Eeuw als men in deze stad aan het IJsselmeer is. In de 17e eeuw was Hoorn erg belangrijk voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
De walvisvangst was de belangrijkste activiteit in het 17e eeuwse Hoorn. De schepen bevonden zich van juni tot september in de Atlantische Oceaan rond Groenland.
Er zijn nog tientallen monumenten en kerken uit deze rijke periode. De Hoofdtoren is een grote verdedigingstoren, gebouwd in 1532. Hij werd gebouwd om de stad te beschermen en later als kantoor van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
In 1573 vond op de zee voor de kust van Hoorn de Slag om de Zuiderzee tegen de Spaanse vijand plaats. De verslagen commandant graaf Bossu zat drie jaar gevangen in Hoorn. Ter herinnering aan de slag werd in 1613 een rij prachtige huizen gebouwd. Elk huis heeft bovenaan een stenen plaquette met een afbeelding van de strijd.
Tijdens de executie van veroordeelden werd veel bloed vergoten en vandaar de naam Roode Steen. Ook is er het Westfries Museum, over de gouden eeuw in de zeevaardersstad.
Bij De Waag. gebouwd in 1609, werden Nederlandse kazen eeuwenlang gewogen. Nederlands oudste kaasmarkt bevind zich in Hoorn.
VOC-coryfee Jan Pieterszoon Coen uit Hoorn is vertegenwoordigd met een standbeeld. Hij is nu controversieel. De politiek correcte gemeente heeft een verklarende tekst op het voetstuk geplaatst: “Volgens critici verdient Coens gewelddadige handelsbeleid op de Indische archipel geen eerbetoon.”

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland