Hoorn

the old harbour of hoorn and its maritime history

Blog by Private Tours Holland:
You can still feel the Golden Age in Hoorn, a city on the IJsselmeer. In the 17th century, Hoorn was a key hub for the Dutch East India Company, with whaling as the main activity, operating around Greenland from June to September.
Hoorn has many monuments and churches from this era. The Hoofdtoren, a defensive tower built in 1532, later served as a Dutch East India Company office.
In 1573, the Battle of the Zuiderzee occurred off Hoorn’s coast against the Spanish. The defeated commander, Count Bossu, was imprisoned in Hoorn for three years. In 1613, a row of beautiful houses with plaques depicting the battle was built to commemorate this event.
The Roode Steen, named for the bloodshed during executions, hosts the Westfries Museum, which details Hoorn’s Golden Age and seafaring history. At De Waag, built in 1609, Dutch cheeses were weighed for centuries, with Hoorn’s cheese market being the oldest in the Netherlands.
A statue of Jan Pieterszoon Coen, a notable figure from Hoorn, stands in the city, though he is now controversial.
The politically correct municipality has placed an explanatory text on the pedestal: “According to critics, Coen’s violent trade policy in the Indies archipelago deserves no tribute.”
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

The Amsterdam and countryside tour could include a visit to Hoorn.
Amsterdam, Windmills and Countryside Tour Hoorn, one of our main cities of the 17th century Golden Age.

United East Indian Company Hoorn

Je voelt nog steeds de Gouden Eeuw in Hoorn, een stad aan het IJsselmeer. In de 17e eeuw was Hoorn een belangrijk centrum voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), waarbij walvisvangst de belangrijkste activiteit was. Dit gebeurde rond Groenland van juni tot september.
Hoorn heeft veel monumenten en kerken uit deze periode. De Hoofdtoren, een verdedigingswerk gebouwd in 1532, diende later als kantoor van de VOC.
In 1573 vond de Slag op de Zuiderzee plaats voor de kust van Hoorn tegen de Spanjaarden. De verslagen commandant, Graaf Bossu, werd drie jaar in Hoorn gevangengehouden. In 1613 werd een rij mooie huizen met plaquettes ter nagedachtenis aan de slag gebouwd.
De Roode Steen, genoemd naar het bloedvergieten tijdens executies, herbergt het Westfries Museum, dat de Gouden Eeuw en de zeevaartgeschiedenis van Hoorn beschrijft. Bij De Waag, gebouwd in 1609, werden eeuwenlang Nederlandse kazen gewogen, en de kaasmarkt van Hoorn is de oudste van Nederland.
Een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, een bekende figuur uit Hoorn, staat in de stad, hoewel hij nu controversieel is. De politiek correcte gemeente heeft een verklarende tekst op de sokkel geplaatst: “Volgens critici verdient Coens gewelddadige handelsbeleid in de Indische archipel geen eerbetoon.”

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland