Rembrandt House Amsterdam

Rembrandt house amsterdam which Rembrandt purchased in 1639 and lived there until he went bankrupt in 1656

Rembrandt house amsterdam which Rembrandt purchased in 1639 and lived there until he went bankrupt in 1656. The former home and studio of Rembrandt van Rijn is now the Rembrandt House Amsterdam.
On show are a complete collection of his drawings and etchings.
The place gives an insight of the creative and artistic process of the iconic artist.
Rembrandt just went through a lot in his life. He often quarreled, was often just not or just bankrupt, his children died young and he also saw his three wives die.
A few times a day a demonstration of etching takes place.
In addition to paintings, Rembrandt also made almost a thousand etchings and drawings. He was already famous for these works during his lifetime and his clients usually lived in the vicinity of his studio in the Jewish neighbourhood of Amsterdam.

https://www.rembrandthuis.nl/en/meet-rembrandt/

Rembrandthuis Amsterdam is het huis dat Rembrandt in 1639 kocht en daar woonde tot hij in 1656 failliet ging.
Het voormalige woonhuis en atelier van Rembrandt van Rijn is nu het Rembrandthuis Amsterdam.
Er wordt een complete collectie van zijn tekeningen en etsen getoond.
De plek geeft inzicht in het creatieve en artistieke proces van de iconische kunstenaar.
Rembrandt heeft veel meegemaakt in zijn leven. Hij maakte vaak ruzie, was vaak net niet of gewoon failliet, zijn kinderen stierven jong en ook zijn drie vrouwen zag hij sterven.
Een paar keer per dag vindt er een etsdemonstratie plaats.
Behalve schilderijen heeft Rembrandt ook bijna duizend etsen en tekneningen gemaakt. Hiermee was hij al tijdens zijn leven beroemd en zijn opdrachtgevers woonden meestal in de omgeving van zijn studio in de Joodse buurt van Amsterdam.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland