Haarlemmermeer Polder

the pumping station and ring canal of haarlemmermeer polder seen from above haarlemmermeer polder

The Haarlemmermeer was created after many storms around 1500 merged a number of lakes.
It was a rough environment and the lake was nicknamed ‘Water Wolf’.
Reclamation work started in 1840. Originally the plan was to do this with 200 windmills, but the invention of the steam engine allowed the job to be done with three ultramodern steam pumping stations.
The enormous Cruquius steam pumping station is one of the most impressive industrial monuments in Europe and still works.
The cylinder has a diameter of more than 3.50 meters. The pistons drive eight external balance arms. With each piston stroke, 64,000 liters of water were pumped out of the lake.
Abbenes and Lisserbroek were islands before the reclamation and are now pieces of old land in the polder.
The Haarlemmermeer Polder is also part of the Defence Line of Amsterdam. The 60 kilometer long ring canal is divided in two by the Geniedijk. A military structure that had to protect Amsterdam by inundation.

More information about Haarlemmermeer water management in hollandlandofwater.com

De Haarlemmermeer is ontstaan nadat vele stormen rond 1500 een aantal meren samenvoegden.
Het was een ruige omgeving en het meer kreeg de bijnaam ‘Waterwolf’.
In 1840 startten de land aanwinning werkzaamheden. Oorspronkelijk was het plan om dit met 200 windmolens te doen, maar door de uitvinding van de stoommachine kon de klus worden geklaard met drie hypermoderne stoomgemalen.
Het enorme stoomgemaal Cruquius is een van de meest indrukwekkende industriële monumenten van Europa en functioneert nog steeds.
De cilinder heeft een diameter van ruim 3,50 meter. De zuigers drijven acht externe balansarmen aan. Met elke zuigerslag werd 64.000 liter water uit het meer gepompt.
Abbenes en Lisserbroek waren vóór de inpoldering eilanden en zijn nu stukken oud land in de polder.
Ook de Haarlemmermeerpolder maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. De 60 kilometer lange ringvaart wordt in tweeën gedeeld door de Geniedijk. Een militair bouwwerk dat Amsterdam moest beschermen tegen overstromingen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland