Central Station Amsterdam

central station amsterdam with it's two towers, one indicating time and the other wind direction

From Dam Square to Central Station Amsterdam is the Damrak, part of the old medieval harbour.
The merchant ships moored here in earlier times.
The central station is the first impression of Amsterdam for many travellers.
It is built by Pierre Cuypers on an artificial island.
The main entrance is flanked left and right by two towers. The right tower shows the correct time. The left tower shows the wind direction.
The main entrance of Central Station is richly decorated.
A lot of symbolism can be seen, such as always the wheel with wings.
Global trade contacts are also depicted, such as the idealized tobacco trade. All allegories about lofty things such as civilization and brotherhood. At the time, people expected enormous growth in prosperity due to modern railways.
The coats of arms of other European cities, Berlin and London, are also depicted.

The main transportation hub Central Station we will see on all our tours.

Getting around from Amsterdam CS Central Railway Station

Vanaf de Dam tot het Centraal Station Amsterdam ligt het Damrak, onderdeel van de oude middeleeuwse haven.
Vroeger meerden hier de koopvaardijschepen af.
Het centraal station is voor veel reizigers de eerste indruk van Amsterdam.
Het is gebouwd door Pierre Cuypers op een kunstmatig eiland.
De hoofdingang wordt links en rechts geflankeerd door twee torens. De rechter toren geeft de juiste tijd aan. De linkertoren geeft de windrichting weer.
De hoofdingang van Centraal Station is rijk gedecoreerd.
Veel syboliek is te zien, zoals altijd het wiel met vleugels.
Ook de wereldwijde handels contacten zijn afgebeeld, zoals de geidealiseerde tabakshandel. Alles allegorieen over verheven zaken zoals beschaving en broederschap. Indertijd verwachte men een enorme groei van de welvaart door de moderne spoorwegen.
Ook de wapens van andere Europese wereldsteden, Berlijn en Londen zijn afgebeeld.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland