Broek in Waterland

broek in waterland architecture colors and style of houses

Before the reclamation of polder areas, Broek in Waterland was a prosperous village with an open connection to the Zuiderzee.
In the center of the village are beautiful 17th and 18th century wooden houses. Usually painted in gray, green or blue pastel shades.
In the late Gothic Broekerkerk, the history of the village is depicted in stained glass windows from 1640. The tower can be seen from a long distance.
The most famous grave belongs to Neeltje Pater, shareholder of the Dutch East India Company. The single woman’s capital was the immense sum of 8 million guilders and she was the owner of 16 merchant ships.

Broek in Waterland is so beautiful that we include a visit during all our tours.
We love it.

https://www.laagholland.com/en

Vóór de inpoldering was Broek in Waterland een welvarend dorp met een open verbinding met de Zuiderzee.
In het centrum van het dorp staan prachtige houten huizen uit de 17e en 18e eeuw. Meestal geschilderd in grijze, groene of blauwe pasteltinten.
In de laatgotische Broekerkerk wordt de geschiedenis van het dorp weergegeven in glas-in-loodramen uit 1640. De toren is al van grote afstand te zien.
Het bekendste graf is van Neeltje Pater, aandeelhouder van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het kapitaal van de alleenstaande vrouw bedroeg het enorme bedrag van 8 miljoen gulden en zij was indertijd de eigenaar van 16 koopvaardijschepen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland