FloraHolland flower auction Aalsmeer

flowers in all colors at the Flora Holland flower auction

Blog by Private Tours Holland:
Aalsmeer is about ten miles south of Amsterdam. It started as a water-rich, land-poor area focused on strawberry cultivation, which led to its booming floriculture industry.
Today, Aalsmeer is famous for FloraHolland, the world’s largest flower auction. Named after the Roman goddess of flowers and spring, this bustling marketplace trades millions of flowers and plants daily, influencing global flower trade.
Visitors can explore Aalsmeer’s historic garden, showcasing the evolution of Dutch horticulture. Flowers like roses, chrysanthemums, tulips, and carnations are grown in greenhouses due to the cold climate, ensuring year-round quality and beauty.
FloraHolland employs about 1,800 people who manage the efficient processes of auctioning, packaging, and shipping flowers worldwide. The auction’s scale is impressive, with flowers reaching buyers within 24 hours of sale.
Aalsmeer is not just about trade; it focuses on innovation and sustainability, continuously improving cultivation methods and reducing environmental impact. This dedication has made Aalsmeer a leader in the floriculture sector.
Whether you’re a horticulture enthusiast or simply love flowers, a visit to Aalsmeer offers a fascinating look into the global flower industry, from the historic garden to the vibrant FloraHolland auction.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

An early visit (leave Amsterdam before 8AM) to the Flora Holland flower auction we can include to all our tours.

https://www.iamsterdam.com/en/plan-your-trip/day-trips/flower-strip

Aalsmeer ligt ongeveer tien kilometer ten zuiden van Amsterdam. Het begon als een waterrijk, landarm gebied dat zich richtte op de aardbeienteelt, wat leidde tot de bloeiende sierteelt industrie.
Vandaag de dag is Aalsmeer beroemd om Flora Holland, de grootste bloemenveiling ter wereld. Deze bruisende markt, genoemd naar de Romeinse godin van bloemen en de lente, verhandelt dagelijks miljoenen bloemen en planten en beïnvloedt de wereldwijde bloemenhandel.
Bezoekers kunnen de historische tuin van Aalsmeer verkennen, die de evolutie van de Nederlandse tuinbouw laat zien. Bloemen zoals rozen, chrysanten, tulpen en anjers worden in kassen gekweekt vanwege het koude klimaat, wat zorgt voor kwaliteit en schoonheid het hele jaar door.
FloraHolland heeft ongeveer 1.800 medewerkers die de efficiënte processen van veilen, verpakken en verzenden van bloemen over de hele wereld beheren. De schaal van de veiling is indrukwekkend, met bloemen die binnen 24 uur na verkoop de kopers bereiken.
Aalsmeer draait niet alleen om handel; het richt zich ook op innovatie en duurzaamheid, waarbij continu de teeltmethoden worden verbeterd en de milieubelasting wordt verminderd. Deze toewijding heeft van Aalsmeer een leider in de sierteeltsector gemaakt.
Of je nu een tuinbouwliefhebber bent of gewoon van bloemen houdt, een bezoek aan Aalsmeer biedt een fascinerende kijk op de wereldwijde bloemenindustrie, van de historische tuin tot de levendige FloraHolland veiling.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland