Volendam

vd5 volendam flat bottom former fishing boat

In the middle of Volendam, along the harbour is a green building that once was the fish auction. In 1932 however the Zuiderzee was closed off from the North Sea. Since then the main activity is fishing of eel.
Very worthwhile to visit is the brown cafe Spaander. Since the nineteen hundreds it was a meeting point of impressionist painters and many of them donated paintings to the owner Leendert Spaander.
Volendam is still number one or two on the list of ‘things to do in Holland’ for foreign tourists.
The real attraction, however, are the people of Volendam themselves, who form a very closed community.
They have their own dialect and Monday is still laundry day. The traditional costumes can only be seen on Sundays among the church goers.

On our countryside tours checking out the Volendam harbour is a must do.

https://www.vvvedamvolendam.nl/en

Midden in Volendam, langs de haven, staat een groen gebouw dat ooit de visafslag was. In 1932 werd de Zuiderzee echter afgesloten van de Noordzee. Sindsdien is de hoofdactiviteit het vissen op paling.
Zeer de moeite waard om te bezoeken is een van de bruine cafés. Spaander bijvoorbeeld was sinds de negentiende eeuw een ontmoetingsplaats van impressionistische schilders en velen van hen schonken schilderijen aan de eigenaar Leendert Spaander.
Volendam staat nog steeds nummer één of twee op de lijst van ‘dingen om te doen in Nederland’ voor buitenlandse toeristen.
De echte aantrekkingskracht zijn echter de Volendammers zelf, die een zeer gesloten gemeenschap vormen.
Ze hebben hun eigen dialect en maandag is het nog steeds wasdag. De klederdracht is alleen op zondag te zien onder de kerkgangers.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland