de Haar Castle Utrecht

red and white are the colours of the family, the castle and rose garden

De Haar Castle Utrecht, is the ideal image of a medieval fortress with gates, drawbridges, towers and ramparts and moats. It is surrounded by old gardens with impressive trees, and ponds.
It was originally founded in the late 1300’s by the van de Haar family and by 1449, the castle became the property of the Van Zuylen family thru marriage.
French troops attacked the castle during the years 1672 and 1673. After that it was left in a poor state of repair and was neglected for 200 years.
Castle De Haar is located in the province of Utrecht. The village Haarzuilen was relocated to lay out the gardens, except for the chapel.
Baron Thierry Frederic Etienne Hélin van Zuylen van Nijevelt van de Haar married Hélène Caroline Betty Louise de Rothschild and from that moment on money was not an issue any more.
De Haar renovation started from 1892 and are the work of Dutch architect Pierre Cuypers, in a Neo-Gothic restoration project funded by the Rothschild family.
The motto of the Van Zuylen van Nijevelt van de Haar family is ‘Non Titubans’ meaning ‘I will not be destabilised’.
The colours of the family are red and white.
Members of the Van Zuylen van Nijevelt family still live in the castle every month of September.
In addition, the castle can be rented for weddings and special events such as the ‘the Elf Fantasy Fair’, with medieval music, theater performances, dance and lectures.

We can include a visit to the Haar castle in the itinerary of the Countryside tours or the Hague and Delft tours.

https://www.visitutrechtregion.com/en/locations/1749728956/castle-de-haar-1

Kasteel De Haar Utrecht, is het ideale beeld van een middeleeuwse vesting met poorten, ophaalbruggen, torens en wallen en grachten. Het wordt omgeven door oude tuinen met indrukwekkende bomen en vijvers.
Het werd oorspronkelijk eind 1300 gesticht door de familie van de Haar en in 1449 werd het kasteel door huwelijk eigendom van de familie Van Zuylen.
Franse troepen vielen het kasteel aan in de jaren 1672 en 1673. Daarna werd het in slechte staat van onderhoud achtergelaten en werd het 200 jaar lang verwaarloosd.
Kasteel De Haar ligt in de provincie Utrecht. Het dorp Haarzuilen werd verplaatst om de tuinen aan te leggen, met uitzondering van de kapel.
Baron Thierry Frederic Etienne Hélin van Zuylen van Nijevelt van de Haar trouwde met Hélène Caroline Betty Louise de Rothschild en vanaf dat moment was geld geen issue meer.
De renovatie van De Haar begon in 1892 en is het werk van de Nederlandse architect Pierre Cuypers, in een neogotisch restauratieproject gefinancierd door de familie Rothschild.
Het motto van de familie Van Zuylen van Nijevelt van de Haar is ‘Non Titubans’, wat betekent ‘Ik laat me niet destabiliseren’.
De kleuren van de familie zijn rood en wit.
Iedere maand September wonen er nog leden van de familie Van Zuylen van Nijevelt in het kasteel.
Daarnaast is het kasteel te huur voor bruiloften en speciale evenementen zoals de ‘de Elf Fantasy Fair’, met middeleeuwse muziek, theatervoorstellingen, dans en lezingen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland