Prison Gate The Hague

cell block at the prison gate in the hague

The Gevangenpoort was used as a prison from 1420 and shows the story of crime and punishment through the ages.
Prison Gate The Hague is comparable to the Tower in London and the Conciergerie in Paris, also ancient prisons.
One can imagine what happened here centuries ago because of the torture instruments on display.
On display are neck and handcuffs, branding irons, executioner swords, bone blocks, thumb screws, breaking wheels, knee splitters and body stretchers.
The current name of the former prison is Gallery Prins Willem V.
An exhibition space with mainly portraits from the Royal art collection.

https://www.gevangenpoort.nl/en/plan-your-visit/see-and-experience/discover

Vanaf 1420 werd de Gevangenpoort gebruikt als gevangenis en het toont de geschiedenis van straffen en misdaad door de eeuwen heen.
De Gevangenpoort Den Haag is vergelijkbaar met de Tower in Londen en de Conciergerie in Parijs, eveneens oude gevangenissen.
Je kunt je voorstellen wat hier eeuwen geleden gebeurde vanwege de tentoongestelde martelwerktuigen.
Getoond worden nek- en handboeien, brandijzers, beul zwaarden, bot blokken, duimschroeven, breek wielen, knie splitters en lichaam stretchers.
De huidige naam van de voormalige gevangenis is Galerie Prins Willem V.
Een tentoonstellings ruimte met vooral portretten uit de Koninklijke kunst collectie.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland