Saint Nicolas Church Amsterdam

typical for saint nicolas church amsterdam is the octagonal dome and two towers

For the Amsterdam diocese Saint Nicholas Church Amsterdam is the main Catholic church of the city.
The cross shaped, neo-Renaissance basilica’s construction was completed in 1887.
Many Dutch churches are dedicated to the patron saint of the sailors, but Saint Nicolas is also the patron of Amsterdam.
The basilica consists of a large dome flanked by two Baroque crowned towers. Inside the church, behind the altar is the Crown of the Emperor Maximilian I of Austria, a gift after his pilgrimage to Amsterdam.
After the miracle of 1345 Amsterdam became a holy destination for devoted pilgrims. Nowadays we still remember the miracle with a yearly silent procession.
One week in March, Catholics of all ages are invited to Holy Masses and to honour the Occo Codex from 1530. The silent procession takes place between midnight and Sunday four o’clock. The silent walk starts at the Beguinage chapel and ends at the Nicolas Church and leads along historical Amsterdam and the Red Light District.

Saint Nicolas church Amsterdam

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

Voor het bisdom Amsterdam is de Sint-Niklaaskerk Amsterdam de belangrijkste katholieke kerk van de stad.
De constructie van de kruisvormige neo renaissance basiliek werd in 1887 voltooid.
Veel Nederlandse kerken zijn gewijd aan de patroonheilige van de zeelieden, maar Sinterklaas is ook de patroonheilige van Amsterdam.
De basiliek bestaat uit een grote koepel geflankeerd door twee barokke gekroonde torens. Binnen in de kerk, achter het altaar, bevindt zich de Kroon van keizer Maximiliaan I van Oostenrijk, een geschenk na zijn pelgrimstocht naar Amsterdam.
Na het wonder van 1345 werd Amsterdam een heilige bestemming voor toegewijde pelgrims. Tegenwoordig herdenken we het wonder nog steeds met een jaarlijkse stille processie.
Een week in maart worden katholieken van alle leeftijden uitgenodigd voor de heilige missen en ter ere van de Occo Codex uit 1530. De stille processie vindt plaats tussen middernacht en zondag vier uur. De stilte wandeling start bij de Begijnhof kapel en eindigt bij de Nicolaaskerk en leidt langs historisch Amsterdam en de Wallen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland