Hofjes almshouses Haarlem

charity for the poor, orphans and elderly at hofjes almshouses haarlem

Hofjes, little courtyards, were a form of private care for the elderly who were still able to live independently.
In the Middle Ages, these hofjes or almshouses in Haarlem were intended for the real poor.
Later, courtyards were also built for the bourgeois class who paid entrance fees.
Haarlem has even two courtyards that were built in the 21st century and this makes Haarlem a real hofjes city.
There are still about 20 hofjes and therefore a walk through the city is very worthwhile.
The smallest hofje in Haarlem, the ‘Hofje van Guurtje de Waal’, dating from 1616 was founded by the family of a wealthy textile merchant. It was intended for Reformed spinsters.
The Frans Loenenhofje was founded in 1607 as housing for elderly women. Loenen had built up a lot of wealth with betting and trading. “He who has lived in the shelter has lived well.” The courtyard is inhabited by older ladies.
Opposite the Frans Hals Museum you will find former ‘guest houses’. The houses were built between 1608 and 1612 by order of the directors of the nearby St. Elizabeth Hospital. Elderly people who had some savings bought themselves in and had shelter and care until the end of their lives. This was a more commercial set-up of the almshouses.

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/more-destinations/haarlem/hofjes

The main places of worship in the western part of the Netherlands.
For all religions:

Saint John Church Gouda

New Church Delft

Jewish Amsterdam

He Hua Temple Amsterdam

New Bavo Cathedral Haarlem

old Saint Bavo Church Haarlem

Pieterskerk Leiden

New Church Amsterdam

Our Lord at the attic Amsterdam

Saint Nicolas Church Amsterdam

Old Church Delft

Hofjes almshouses Haarlem

Old Church Amsterdam

Laurenskerk Rotterdam

Hofjes waren een vorm van particuliere zorg voor ouderen die nog zelfstandig konden wonen.
In de middeleeuwen waren deze hofjes in Haarlem bedoeld voor de echte armen.
Later werden er ook hofjes gebouwd voor de burgerlijke klasse die entreegelden betaalde.
Haarlem heeft zelfs twee hofjes die in de 21e eeuw zijn aangelegd en dit maakt Haarlem tot een echte hofjes stad.
Er zijn nog zo’n 20 hofjes en daarom is een wandeling door de stad zeer de moeite waard.
Het hofje ‘Guurtje de Waal’, is het kleinste hofje van Haarlem. In 1616, gesticht door een rijke textielhandelaar en zijn familie. Het was bedoeld voor alleenstaande vrouwen van gereformeerde komaf.
Het Frans Loenen hofje werd in 1607 gesticht als huisvesting voor oudere vrouwen. Loenen had veel vermogen opgebouwd met wedden en handelen. ‘Hij die in het Hof heeft gewoond, heeft een goed leven geleid.’ De binnenplaats wordt bewoond door oudere dames.
Tegenover het Frans Hals Museum vindt u voormalige ‘gasten verblijven’. De huizen werden tussen 1608 en 1612 gebouwd in opdracht van de directeuren van het nabijgelegen St. Elizabeth Ziekenhuis. Ouderen die wat spaargeld hadden, kochten zich in en kregen tot het einde van hun leven onderdak en zorg. Dit was een meer commerciële opzet van de hofjes.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland