Delfshaven Rotterdam

canal, drawbridge and historical ships in Delfshaven

On the 1st of August 1620, religiously persecuted men departed from the Pilgrim Fathers’ Church, to sail to a new land now called America.
In Delfshaven Rotterdam one gets an impression of what Rotterdam looked like before the Second World War.
This district was spared from the German bombardment of 1940.
The beer of Brewery de Pelgrim calls itself ‘the liquid gold of Rotterdam’.
The church dates back to 1417, making it one of the oldest buildings in Rotterdam.
After a stay in Leiden and Amsterdam, the Pilgrims left Delfshaven via Southampton to Cape-Cod-Bay.
The most important reminder in the church is a large stained glass with an image of their ship the Speedwell.
They are considered the founders of the current United States. Thanksgiving Day honours their first successful harvest in the new homeland.

Delfshaven Rotterdam

Op 1 augustus 1620 vertrokken religieus vervolgde mannen en vrouwen uit de Pilgrim Fathers’ Church om naar een nieuw land te varen dat nu Amerika heet.
In Delfshaven Rotterdam krijgt men een indruk van hoe Rotterdam er vóór de Tweede Wereldoorlog uitzag.
Deze wijk bleef gespaard van het Duitse bombardement van 1940.
Het bier van de naburige Brouwerij de Pelgrim noemt zichzelf ‘het vloeibare goud van Rotterdam’.
De kerk stamt al uit 1417 en is daarmee een van de oudste Rotterdamse gebouwen.
Na een verblijf in Leiden en Amsterdam vertrokken de Pilgrims vanuit Delfshaven via Southampton naar Cape-Cod-Bay.
De belangrijkste herinnering in de kerk is een groot gebrandschilderd glas met een afbeelding van hun schip de Speedwell.
Zij worden beschouwd als de grondlegger van de huidige Verenigde Staten. Thanksgiving Day eert hun eerste succesvolle oogst in het nieuwe vaderland.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland