RijksMuseum staged largest Vermeer Exhibition ever

View of Delft to see at RijksMuseum Amsterdam

The unique Vermeer exhibition could be seen in the RijksMuseum until the 4th of June 2023.
Twenty eight of the approximately thirty seven paintings from all over the world are on display. It never happend before that so many of the seventeenth century master painter Vermeer were collected together. There were also seven works that have never been shown in the Netherlands before.
Vermeer and his paintings are mysterious: A lot remains to be guessed.
We don’t even know what he looked like. There are no diaries, no letters. We can only get closer to Vermeer through his work.
One work is missing because because it was stolen 33 years ago.
And more works have been stolen but recovered in the past.
Stolen twice in Dublin on behalf of the IRA, but recovered in Belgium.
Counterfeited by master forger Han van Meegeren and ‘stolen’ by Nazi leader Herman Göring.
In 1990, Johannes Vermeer’s ‘The Concert’ is stolen from the Gardner Museum in Boston, US, by two ‘policemen’ in uniform.
Recently, two ‘climate stickers’ stuck to ‘Girl with the Pearl Earring’.

More information about the Vermeer Exhibition at the RijksMuseum website.

We can end any tour at the RijksMuseum.
Only friends of the RijksMuseum are able to visit the Vermeer exposition

De tentoonstelling van Vermeer was te zien tot en met 4 juni 2023.
Nooit eerder waren zoveel werken van de 17e-eeuwse meester te zien: 28 van de ongeveer 37 schilderijen kwamen van over de hele wereld. Ook waren er zeven werken die nog nooit eerder in Nederland waren getoond.
Vermeer en zijn schilderijen zijn mysterieus: er valt nog veel te raden.
We weten niet eens hoe hij eruit zag. Er zijn geen dagboeken, geen brieven. Alleen door zijn werk kunnen we dichter bij Vermeer komen.
Eén werk ontbreekt omdat het 33 jaar geleden werd gestolen.
En er zijn nog meer werken gestolen, maar in het verleden teruggevonden.
Tweemaal gestolen in Dublin in opdracht van de IRA, maar teruggevonden in België.
Nagemaakt door meestervervalser Han van Meegeren en ‘gestolen’ door nazi-leider Herman Göring.
In 1990 wordt ‘The Concert’ van Johannes Vermeer gestolen uit het Gardner Museum in Boston, VS, door twee ‘politieagenten’ in uniform.
Recentelijk zijn er twee ‘klimaatstickers’ op ‘Meisje met de Parel’ geplakt.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland