Maritime Museum Rotterdam

cranes, lighthouse and historical vessels at maritime museum rotterdam

Compared to the museum in Amsterdam, the Maritime Museum Rotterdam mainly shows modern life at sea.
There are special children’s exhibitions, where active participation is the most important.
Historic ships, cranes and lighthouses can be seen at the adjacent harbour.
Special items are the models of passenger ships from companies such as the Koninklijke Nedloyd and the Holland America Line.
When the founding of an Holland America Line in wealthy Amsterdam failed in 1872, they moved to Rotterdam. The first ship to New York leaves from Rotterdam on October 15, 1872. The cruise company is full American since 1989.
At the maritime museum one can learn everything about the rich maritime history of Holland and about Rotterdam as the largest port in Europe.

https://www.maritiemmuseum.nl/en

Vergeleken met het museum in Amsterdam toont het Maritiem Museum Rotterdam vooral het moderne leven op zeeEr zijn speciale kindertentoonstellingen, waarbij actieve deelname het belangrijkst is.
In de aangrenzende haven zijn historische schepen, kranen en vuurtorens te zien.
Bijzondere items zijn de modellen van passagiersschepen van onder meer de Holland Amerika Lijn en de Koninklijke Nedloyd.
Toen de oprichting in 1872 van de Holland Amerika Lijn in het rijke Amsterdam mislukte, week men uit naar Rotterdam. Vanaf hier vertrekt 15 Oktober 1872 het eerste schip naar New York. Sind 1989 is de cruise maatschappij volledig Amerikaans.
In het Maritiem Museum komt men alles te weten over de rijke maritieme geschiedenis van Holland en over Rotterdam als de grootste haven van Europa.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland