at the Spaarne river Haarlem

the weigh house and the spaarne river by Gerrit Berckheyde around 1670

Many of the activities that made Haarlem great were possible because of its location on this water. Before the arrival of the railways and modern road traffic, the Spaarne was the lifeline that connected Haarlem with the world,
Molen de Adriaan is a modern replica of an ancient mill that went up in flames in 1932. Due to its location on the Spaarne and its great height, the Adriaan windmill is one of the most striking buildings in Haarlem. Over the centuries, tuff, snuff and corn were milled here. In 2002 the rebuilt Adriaan was opened to the public, now as a museum mill.
At the Spaarne river Haarlem De Waag was built between 1594 and 1599 as a design by Lieven de Key the Haarlem’s famous city architect. In a new Renaissance style. The location on the Spaarne river was very favourable for the supply of the goods to be weighed, because the ships could moor there directly to unload their merchandise. The Haarlem weigh house fulfilled its original function until 1915. In the 1960s, the building was a folk club where artists such as Pete Seeger, Joan Baez, and Simon and Garfunkel performed. Today there is a bar annex café.

A visit to all the Haarlem highlights during the floral tours. Haarlem city of flowers.

the spaarne river haarlem

Door de ligging aan dit water was veel van Haarlem’s grootsheid en activteiten mogelijk. Vóór de komst van de spoorwegen en het moderne wegverkeer was het Spaarne de levensader die Haarlem met Amsterdam en de rest van de wereld verbond.
Molen de Adriaan is een moderne replica van een eeuwenoude molen die in 1932 in vlammen opging. Door de ligging aan het Spaarne en de grote hoogte is molen De Adriaan een van de meest markante gebouwen van Haarlem. Door de eeuwen heen werden achtereenvolgens tufsteen, snuiftabak en maïs gemalen. In 2002 werd de herbouwde Adriaan opengesteld voor het publiek, nu als museummolen.
Aan het Spaarne Haarlem De Waag werd tussen 1594 en 1599 gebouwd naar ontwerp van de Haarlemse stadsarchitect Lieven de Key in renaissancestijl. De ligging aan het Spaarne was zeer gunstig voor de aanvoer van de te wegen goederen, omdat de schepen daar direct konden aanmeren om hun koopwaar te lossen. De Haarlemse Waag vervulde tot 1915 zijn oorspronkelijke functie. In de jaren zestig was het gebouw een folkclub. Volgens kenners hebben Joan Baez en Simon en Garfunkel hier opgetreden. Ook tegenwoordig is het nog een bar en een café.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland