the Dolhuys Asylum Haarlem

what is normal? abnormaal in dolhuys asylum haarlem

Museum the Dolhuys Asylum Haarlem is located in a former 16th-century insane asylum and it’s theme is the psyche and spirit of the human being.
The origin is around 1320, when leper and plague asylums were outside the city walls of Haarlem. It has been used for 700 years within the Haarlem health care system as a shelter for ‘dollen’ and sufferers of contagious diseases. More recently it was a crisis center and day treatment for demented elderly people.
Now it is a museum and knowledge center in the field of psychiatry and called Museum of the Mind. Based in Amsterdam.
In this way it shows charity and care for the weaker members of society. On the other hand, it also shows a very dark side. People who do not belong or who disrupt the social order are locked up and isolated.
The museum shows the special nature of the human mind, which is described as deviant.

https://museumvandegeest.nl/english-information/

Museum het Dolhuys Asiel Haarlem is gevestigd in een voormalig 16e-eeuws gekkenhuis en heeft als thema de psyche en geest van de mens.
De oorsprong ligt rond 1320, toen melaatsen- en pestgestichten zich buiten de stadsmuren van Haarlem bevonden. Binnen de Haarlemse gezondheidszorg wordt het al 700 jaar gebruikt als onderkomen voor ‘dollen’ en mensen die aan besmettelijke ziekten lijden. Recentelijk was het een crisiscentrum en dagbehandeling voor dementerende ouderen.
Nu is het een museum en kenniscentrum op het gebied van de psychiatrie en heet het Museum van de Geest. Gevestigd in Amsterdam.
Op deze manier toont het naastenliefde en zorg voor de zwakkere leden van de samenleving. Aan de andere kant laat het ook een hele donkere kant zien. Mensen die er niet bij horen of die de sociale orde verstoren, worden opgesloten en geïsoleerd.
Het museum toont de bijzondere aard van de menselijke geest, die als afwijkend wordt omschreven.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland