Frans Hals Museum Haarlem

garden of the frans hals museum haarlem

Frans Hals Museum Haarlem has the largest collection of Frans Hals paintings in the world.
It is a former ‘old men’s house’ built in 1608.
There are fourteen paintings of his hand on display, including his famous civic guard paintings.
Due to religious persecution during the Eighty Years’ War, Frans Hals came to Haarlem as one of the many Flemish refugees.
Frans Hals (1582-1666) became one of the most famous portrait painters of his time. Among his greatest works are the portraits of the militia’s, similar to Rembrandt’s works.
He was able to suggest movement and detail with a single, rough stroke of the brush, and because of his special use of colours. He is sometimes referred to as ‘the first impressionist’. Vincent van Gogh admired his modernist style.
The main location of the Frans Hals Museum is in the former old men’s house. The second location, the ‘Hal’ of the Frans Hals Museum, is on the Grote Markt. It is a striking building with a rich history. Important to know is that it is basically the contemporary art wing of it with a couple of special exhibitions. No works of Frans Hals.
In the past it was a meat hall, a fish market, a gentlemen’s club and now a museum. The building is adorned with bulls heads. Highlight of the Dutch renaissance.The main location of the Frans Hals Museum is in the former old men’s house. The second location, the ‘Hal’ of the Frans Hals Museum, is on the Grote Markt. It is a striking building with a rich history. Important to know is that it is basically the contemporary art wing of it with a couple of special exhibitions. No works of Frans Hals. In the past it was a meat hall, a fish market, a gentlemen’s club and now a museum. The building is adorned with bulls heads. Highlight of the Dutch renaissance.

A visit to Haarlem, the city of flowers and Frans Hals, can be included in our Keukenhof or Amsterdam Tours.

https://www.franshalsmuseum.nl/en/about/history-context/

Frans Hals Museum Haarlem bezit de grootste collectie Frans Hals-schilderijen ter wereld.
Het is een voormalig ‘oudemannenhuis’ gebouwd in 1608.
Er zijn veertien schilderijen van zijn hand te zien, waaronder zijn beroemde schutterswerken.
Als gevolg van religieuze vervolging tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam Frans Hals als een van de vele Vlaamse vluchtelingen naar Haarlem.
Frans Hals (1582-1666) werd een van de beroemdste portretschilders van zijn tijd. Tot zijn grootste werken behoren de portretten van de milities, vergelijkbaar met de werken van Rembrandt.
Met één ruwe penseelstreek en door zijn bijzondere kleurgebruik kon hij beweging en details suggereren. Hij wordt wel eens ‘de eerste impressionist’ genoemd. Vincent van Gogh bewonderde zijn modernistische stijl.
De hoofdlocatie van het Frans Hals Museum is in het voormalige oude mannenhuis. De tweede locatie, de ‘Hal’ van het Frans Hals Museum, bevindt zich op de Grote Markt. Het is een markant gebouw met een rijke historie. Belangrijk om te weten is dat het eigenlijk de hedendaagse kunstvleugel is met een paar speciale tentoonstellingen, geen werken van Frans Hals.
Vroeger was het een vleeshal, een vismarkt, een herenclub en nu een museum. Het gebouw is versierd met stierenkoppen. Hoogtepunt van de Nederlandse renaissance.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland