Leiden museums

boerhaave museum shows technolgy of the dutch golden age leiden museums

The main Leiden museums are:
Museum Naturalis is about the evolution of animals, plants and all other life. The collection is one of the largest in the world with 42 million objects. To see are 14.6 million insects, 125 thousand fish, 60 thousand reptiles and amphibians, 380 thousand birds, and 50 thousand mammals. The most impressive is the skeleton of the Tyrannosaurus rex.
The Archeology Museum is the Dutch national archeology museum. Collections from Ancient Egypt and Greece. But also Dutch excavations from pre-history to the Middle Ages.
Molen de Valk, dating from 1743, is a Mill Museum. The seven-storey mill was built in just 3 months. Grain was milled until 1925. The miller’s tools from the last three centuries are on display.
The Pijpenkabinet has a collection of 7500 pipes and provides information about the manufacture of clay pipes. It is located in the beautiful Meermansbrug courtyard.
Leiden American Pilgrim Museum. Leiden was a city of freethinkers and hundreds of persecuted believers moved to Leiden. John Robinson was one of their leaders. As long as they practiced their religion in silence, almost every group, even Catholics, could settle in Leiden. From Leiden, via Delfshaven and Southhampton, they left for the new country of America in 1620 to start a new life there. Presidents Bush and Barack Obama are descendants of this group.
Rembrandt van Rijn grew up in Leiden. The Young Rembrandt Studio is now a museum and is housed in the studio of Jacob van Swanenburgh, his most important teacher. The artist spent te rest of his life in rich Amsterdam where were more opportunities.
Corpus is a museum full with medical facts and human anatomy. You learn about the body parts, how they work and how they stay healthy. From toe to brain.

A selection of the best museums in Leiden is included in our tour. Most interesting is the American Pilgrim history.

https://www.visitleiden.nl/en/culture/museums

De belangrijkste Leidse musea zijn:
Museum Naturalis gaat over de evolutie van dieren, planten en al het andere leven. De collectie is met 42 miljoen objecten een van de grootste ter wereld. Er zijn 14,6 miljoen insecten, 125 duizend vissen, 60 duizend reptielen en amfibieën, 380 duizend vogels en 50 duizend zoogdieren te zien. Het meest indrukwekkend is het skelet van de Tyrannosaurus rex.
Het Archeologisch Museum is het nationale archeologie museum van Nederland. Collecties uit het oude Egypte en Griekenland. Maar ook Nederlandse opgravingen vanaf de prehistorie tot de middeleeuwen.
Molen de Valk, daterend uit 1743, is een Molenmuseum. De zeven verdiepingen tellende molen werd in slechts 3 maanden gebouwd. Tot in 1925 in gebruik om graan te malen. Er worden molenaars werktuigen uit de afgelopen drie eeuwen tentoongesteld.
Het Pijpenkabinet heeft een collectie van 7500 pijpen en geeft informatie over de vervaardiging van kleipijpen. Het is gelegen in het prachtige hofje Meermansbrug.
Leids Amerikaans Pilgrim Museum. Leiden was een stad van vrijdenkers en honderden vervolgde gelovigen trokken naar Leiden. John Robinson was een van hun leiders. Zolang ze hun religie in stilte beoefenden, kon vrijwel elke groep, zelfs katholieken, zich in Leiden vestigen. Vanuit Leiden vertrokken ze in 1620 via Delfshaven en Southhampton naar het nieuwe land Amerika om daar een nieuw leven te beginnen. Presidenten Bush en Barack Obama zijn afstammelingen van deze groep.
Rembrandt van Rijn groeide op in Leiden. De Jonge Rembrandt Studio is nu een museum en is gehuisvest in het atelier van Jacob van Swanenburgh, zijn belangrijkste leermeester. De kunstenaar bracht de rest van zijn leven door in het rijke Amsterdam, waar meer mogelijkheden waren.
Corpus is een museum vol medische feiten en menselijke anatomie. Je leert over de lichaamsdelen, hoe ze werken en hoe ze gezond blijven. Van teen tot brein.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland