Spaarnedam Haarlem

statue of Hans Brinker in spaarnedam haarlem plugging the dike with his finger. dedicated to our youth, to honor the boy who symbolizes the perpetual struggle of Holland against the water

Named after the dam in the river Spaarne and dating from 1285 is Spaarnedam Haarlem.
The village lived from fishing and there is even an eel smokehouse still active.
A toll was raised and the village was strategically important for Amsterdam. Therefore two fortresses were built as part of the Defence Line of Amsterdam.
A touristic highlight is the statue of Hans Brinker, who protected the land from a flood with just one finger in the dike. The story is of American origin, the Dutch doubt whether it is true.

https://www.verhalenbank.nl/solr-search?q=hans+brinker

Vernoemd naar de dam in het Spaarne en daterend uit 1285 is Spaarnedam Haarlem.
Het dorp leefde van de visserij en er is zelfs nog een palingrokerij actief.
Er werd tol geheven en het dorp was van strategisch belang voor Amsterdam. Daarom werden er twee forten gebouwd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam.
Een toeristisch hoogtepunt is het standbeeld van Hans Brinker, die met slechts één vinger in de dijk het land beschermde tegen een overstroming. Het verhaal is van Amerikaanse origine, Nederlanders betwijfelen of het waar is.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland