Kinderdijk windmills

a row of dutch kinderdijk windmills in twilight at kinderdijk polder

Kinderdijk windmills, about 10 miles southeast of Rotterdam, is certainly one of the most popular sights in Holland.
Completely accessible by water from Rotterdam by public transport company ‘Blue Amigo Waterbus’.
The nineteen enchanting windmills belong to the UNESCO World Heritage and were built in the 18th century to prevent flooding of the Alblasserwaard polder.
The function of historic windmills is nowadays taken over by a modern pumping station. The water is pumped up with three large augers, powered by diesel engines. The capacity is 400000 US gallons per minute. This way an excess of water can be drained quickly into the major rivers.

More information about the Unesco heritage of Kinderdijk windmills.

One of the perfect spots in the Netherlands are the windmills of Kinderdijk. which we visit in combination with Rotterdam.

De molens van Kinderdijk, ongeveer 16 kilometer ten zuidoosten van Rotterdam, zijn zeker een van de meest populaire bezienswaardigheden in Nederland.
Volledig bereikbaar over het water vanuit Rotterdam met openbaar vervoersbedrijf ‘Blue Amigo Waterbus’.
De negentien indrukwekkende windmolens behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en zijn in de 18e eeuw gebouwd om overstromingen van de Alblasserwaard polder te voorkomen.
De functie van historische windmolens wordt tegenwoordig over genomen door een modern gemaal. Het water wordt opgepompt met drie grote vijzels, aangedreven door dieselmotoren. De capaciteit bedraagt 400.000 US gallons per minuut.
Zo kan een grote hoeveelheid aan water snel worden afgevoerd naar de grote rivieren.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland