Teylers Museum Haarlem

teylers museum the oval room

Teylers Museum Haarlem dates from 1784 and is located directly on the Spaarne river, is the oldest museum in the Netherlands.
A very wealthy cloth and silk manufacturer, Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), founded the Teylers Museum. He was inspired by the Enlightenment and he had included in his will that his collection and assets should be used to promote art and science.
The interior of the museum, with the monumental Oval Hall as its showpiece, is very worth seeing.
The result is this beautiful museum, with textbooks, drawings, fossils, physical instruments and minerals. Seems boring but it is a beautiful and fascinating museum.
Also on display is a famous collection of drawings by Rembrandt, Michelangelo, Rafael, historical physical instruments and 19th and 20th century paintings.

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/more-destinations/haarlem/teylers-museum

Teylers Museum Haarlem dateert uit 1784 en ligt direct aan het Spaarne en is het oudste museum van Nederland.
Een zeer vermogende laken- en zijdefabrikant, Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), stichtte het Teylers Museum.
Hij liet zich inspireren door de Verlichting en had in zijn testament opgenomen dat zijn collectie en bezittingen gebruikt zouden worden ter bevordering van kunst en wetenschap.
Het interieur van het museum, met de monumentale Ovale Zaal als pronkstuk, is zeer de moeite waard.
Het resultaat is dit prachtige museum, met leerboeken, tekeningen, fossielen, fysieke instrumenten en mineralen. Lijkt saai, maar het is een mooi en fascinerend museum.
Ook is er een beroemde verzameling tekeningen van Rembrandt, Michelangelo, Rafael, historische fysieke instrumenten en schilderijen uit de 19e en 20e eeuw te zien.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland