Amstel river Amsterdam

rowers on the amstel river amsterdam heading to the city centre

The Amstel River is the namesake of Amsterdam. Skippers and fishermen settled on the Amstel. A dam was needed to keep the swampy area dry. The settlement was called Amstelredam. This later became Amsterdam.
The Amstel river drains water from the polder rivers to the south of Amsterdam.
The water feeds the Amsterdam canals and eventually it reaches to the sea via the IJ.
The surrounding Amstelland is located lower than the river itself and therefore dike protection is necessary. In the event of an imminent flood, a number of polders will be flooded to save Amsterdam.
Along the Amstel river Amsterdam are several beautiful 17th century country houses and windmills. Only the Riekermolen can still pumpf water.
For Amsterdammers, the Amstel is an important recreational area.

https://www.agv.nl/en/our-tasks/

Rivier de Amstel is de naamgever van Amsterdam. Schippers en vissers vestigden zich aan de Amstel. Een dam was nodig om het drassige gebied droog te houden.De vestiging noemde men Amstelredam. Dit werd later Amsterdam.
De Amstel voert water af uit de polderrivieren ten zuiden van Amsterdam.
Het water voedt de Amsterdamse grachten en bereikt uiteindelijk via het IJ de zee.
Het omliggende Amstelland ligt lager dan de rivier zelf en daarom is dijkbescherming noodzakelijk. Bij een dreigende overstroming worden een aantal polders onder water gezet om Amsterdam te redden.
Langs de Amstel in Amsterdam staan diverse prachtige 17e-eeuwse landhuizen en windmolens. Alleen de Riekermolen kan nog water pompen.
Voor Amsterdammers is de Amstel een belangrijk recreatiegebied.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland