Market Square Delft

a view of the market square delft and city hall seen from the new church tower market square delft

The town hall of Delft is one of the most beautiful monuments on the Market Square Delft.
The old prison in the tower of the town hall can sometimes be visited. In this prison, the most famous Dutch murderer Balthazar Gerards was held captive. After the attack on William of Orange, he was publicly tortured and executed on the market.
Opposite the town hall is the statue of Hugo de Groot. The young De Groot turns out to be an intellectual all-rounder. At the age of eleven he studies law at Leiden University. He writes Latin verses and texts about classical antiquity. The French king called him ‘the miracle of Holland’.
De Waag, behind the town hall, is currently in use as a theatre.
The Vleeshal dates from the middle of the 17th century, but it had various functions over the years. In 1939, the building was confiscated by the Germans as their air defense command center.
De Visbanken has been located on the corner of the Grote Markt since 1342. Fresh herring, eel, plaice and cod are supplied from Scheveningen every day.

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/more-destinations/delft.htm for more information about the Delft Market Square.

Op de Markt van Delft is een van de mooiste monumenten het stadhuis.
De oude gevangenis in de toren van het stadhuis kan soms bezocht worden. In de gevangenis werd Balthazar Gerards gevangen gehouden; de bekendste Nederlandse moordenaar. Na de aanval op Willem van Oranje werd hij publiekelijk gemarteld en op de markt geëxecuteerd.
Tegenover het stadhuis staat het standbeeld van Hugo de Groot. Als kind blijkt de Groot een intellectueel multi talent. Op elfjarige leeftijd studeert hij rechten aan de Universiteit Leiden. Hij schrijft Latijnse verzen en teksten over de klassieke oudheid. De Franse koning noemde hem ‘het wonder van Holland’.
De Waag, achter het stadhuis, is momenteel in gebruik als theater.
De Vleeshal dateert uit het midden van de 17e eeuw, maar heeft door de jaren heen verschillende functies gehad. In 1939 werd het gebouw door de Duitsers geconfisqueerd als hun luchtverdediging commando centrum.
Op de hoek van de Grote Markt is sinds 1342 De Visbanken gevestigd. Vanuit Scheveningen worden dagelijks verse haring, paling, schol en kabeljauw aangevoerd.