Prinsenhof Delft

garden at prinsenhof, statue of prince William of Orange the father of our fatherland

Museum Het Prinsenhof Delft, along the Oude Delft canal, has a collection of paintings, Delft pottery, gobelins and silver. The complex that houses the museum was founded as the St. Agatha Monastery and was later the residence of William of Orange.
He was murdered here on the 10th of July 1584; the bullet holes in the wall still bear witness to this. The murderer was publicly executed on the Market.
To see the spectacular mausoleum of William of Orange visit the New Church in Delft.
Three icons of five centuries of Dutch history can be seen in the museum: William of Orange, Delft Masters and Delft Blue.
A special place is the garden of the Prinsenhof museum. A quiet place in the busy city close to the central station and away from passing traffic. You can relax and rest on the Delft blue sofa.

All about the history of the Netherlands at the Prinsenhof Museum.

Museum Het Prinsenhof Delft, aan de Oude Delft gracht, heeft een collectie schilderijen, Delfts aardewerk, gobelins en zilver. Het complex waarin het museum is gevestigd, werd gesticht als het Sint-Agatha klooster en was later de residentie van Willem van Oranje.
Hij werd hier op 10 juli 1584 vermoord; de kogelgaten in de muur getuigen hiervan nog steeds. De moordenaar werd publiekelijk geëxecuteerd op de Markt.
In het museum zijn drie iconen uit vijf eeuwen Nederlandse geschiedenis te zien: Willem van Oranje, Delftse Meesters en Delfts Blauw.
Een bijzondere plaats is de tuin van het Prinsenhof museum. Een stilte plek in de drukke stad vlak bij het centraal station en weg van voorbijrazend verkeer. Men kan tot rust komen en uitrusten op de Delfts blauwe zitbank.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland