Hortus Botanicus Leiden

inside a greenhouse of the hortus botanicus leiden are giant lily leaves

The Hortus Botanicus Leiden of the university has an orangery, tropical and subtropical plants and a laburnum from 1601. The lily leaves of the Victoria Amazonica are very special.
It is the oldest botanical garden in the Netherlands, founded in 1590 mainly to research medicinal plants.
The garden was founded by Clusius, who introduced the tulip to the Netherlands.
Not all greenhouses are open to the public because a university garden is where scientific research is done.
The statue near the Hortus is of Mayor van der Werff, who gave his life instead of surrendering Leiden to the Spaniards. Every year on October 3, the victory is festively celebrated with herring and white bread.

https://www.hortusleiden.nl/en/the-hortus/

De Hortus Botanicus Leiden van de universiteit beschikt over een orangerie, tropische en subtropische planten en een gouden regen uit 1601. Heel bijzonder zijn de leliebladeren van de Victoria Amazonica.
Het is de oudste botanische tuin van Nederland, opgericht in 1590 voornamelijk voor onderzoek naar geneeskrachtige planten.
De tuin werd opgericht door Clusius, die de tulp in Nederland introduceerde.
Niet alle kassen zijn open voor publiek, omdat er in een universiteitstuin wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan.
Het standbeeld bij de Hortus is van burgemeester van der Werff, die zijn leven gaf in plaats van Leiden over te geven aan de Spanjaarden. Ieder jaar op 3 oktober wordt de overwinning feestelijk gevierd met haring en witbrood.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland