Beurs van Berlage Amsterdam

Beurs van Berlage Amsterdam picture from the 1920ies

The former Amsterdam stock and commodity exchange is one of the most famous buildings in the world. Beurs van Berlage Amsterdam, named after the architect Berlage, opened in 1903 and changed from a Koopmansbeurs to a palace of culture.
Until about 1959, this national monument on Damrak was the center of trade, including stock trading, insurance exchange and currency trading.
There is the inscription “Beidt thy time”, on the other side of the tower it says “Duur thy hour”. These texts want to encourage investors to be careful, to take their time, and only then to make their move.
The decorations on the outside represent the three ‘Amsterdam heroes’ on three corners:
Hugo de Groot, famous legal scholar, symbol of the significance of Amsterdam
Pieterszoon Coen, 17th century admiral and land conqueror
Gijsbrecht van Amstel, the legendary founder and poet of the city of Amsterdam
The city was already an important trading center in the seventeenth century, the Golden Age. The first company in the world, the Dutch East India Company (VOC), already had a permanent place to trade shares there.
This building has not been used as a stock exchange since the end of the last century. It is now an exhibition centre with offices. Also concerts are organised here.

Beurs van Berlage Amsterdam Information.

De voormalige Amsterdamse beurs en grondstoffenbeurs is een van de beroemdste gebouwen ter wereld. De Beurs van architect Hendrik Berlage in Amsterdam, opende in 1903. In de loop der tijden veranderde het gebouw van Koopmansbeurs in cultuurpaleis.
Tot ongeveer 1959 was dit rijksmonument aan het Damrak het handelscentrum, waaronder de aandelenhandel, verzekeringsbeurs en valutahandel.
Er staat het opschrift “Beidt thy time”, aan de andere kant van de toren staat “Duur thy hour”. Deze teksten willen beleggers aanmoedigen om voorzichtig te zijn, de tijd te nemen en pas daarna hun stap te zetten.
De versieringen aan de buitenkant stellen de drie ‘Amsterdamse helden’ voor op drie hoeken:
Hugo de Groot, beroemd rechtsgeleerde, belangrijk symbool van betekenis van Amsterdam.
Pieterszoon Coen, 17e-eeuwse admiraal en landveroveraar.
Gijsbrecht van Amstel, de legendarische grondlegger en dichter van de stad Amsterdam.
De stad was al in de zeventiende eeuw, de Gouden Eeuw, een belangrijk handelscentrum. Het eerste bedrijf ter wereld, de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), had daar al een vaste plek om aandelen te verhandelen.
Dit gebouw is sinds het einde van de twintigste eeuw niet meer in gebruik als beurs. Het is nu een combinatie van expositie ruimtes en kantoren. Ook worden hier regelmatig klassieke concerten georganiseerd.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland