Schreierstoren Amsterdam and Henri Hudson

drawing of barges moored and unloading cargo at the schreierstoren amsterdam

The Schreierstoren Amsterdam is the oldest defensive tower in Amsterdam. When it was built in 1486, Amsterdam was surrounded by the Zuiderzee with ebb and flow and Amsterdam had only 10,000 inhabitants.
The Schreierstoren became part of the city wall that was built between 1481 and 1494. Together with the Sint Antoniespoort, now the Waag, and the Regulierspoort, now the Munttoren.
Nowadays the IJ has been dammed and the view of the sea has disappeared. The Central Station replaced this view in 1889.
Most European cities had a city wall in the Middle Ages, but Amsterdam was surrounded by water and swamps, so this was not necessary.
The tower stood on a sharp piece of land, Screyhouck in old Dutch, and that gave the tower its name. The story of the weeping fishermen’s wives as their husbands set sail is a myth.
Until 1956, the Amsterdam harbour master’s office was located in the Schreierstoren. Today a restaurant annex café and the maritime bookshop L.J. Harry.
Henry Hudson, in the service of the VOC, sailed from this place to the new America and discovered the Hudson River, named after him. A plaque was placed on the tower by the Greenwich Village Historical Society in 1927. From the ancient “Tower of Tears” erected 1482 A.D. Henry Hudson set sail April 4th 1609 on the vessel “Half Moon”.

https://www.visitholland.nl/index.php/north-holland/amsterdam-north-holland/643-usa-the-united-states-in-amsterdam

Schreierstoren Amsterdam en Henri Hudson
tekening van afgemeerde schepen die vracht lossen bij de schreierstoren amsterdam
De Schreierstoren Amsterdam is de oudste verdedigingstoren van Amsterdam. Bij de bouw in 1486 was Amsterdam met eb en vloed omgeven door de Zuiderzee en telde Amsterdam slechts 10.000 inwoners.
De Schreierstoren werd onderdeel van de stadsmuur die tussen 1481 en 1494 werd gebouwd. Samen met de Sint Antoniespoort, nu de Waag, en de Regulierspoort, nu de Munttoren.
Tegenwoordig is het IJ afgedamd en is het zicht op zee verdwenen. Het Centraal Station verving dit uitzicht in 1889.
De meeste Europese steden hadden in de middeleeuwen een stadsmuur, maar omdat Amsterdam omringd was door water en moerassen was dit niet nodig.
De toren stond op een scherp stuk grond, Screyhouck in het oud-Hollands, en daaraan dankt de toren zijn naam. Het verhaal van de huilende vissersvrouwen terwijl hun echtgenoten uitvaren is een mythe.
Tot 1956 was in de Schreierstoren het kantoor van de Amsterdamse havenmeester gevestigd. Tegenwoordig een restaurant en café en de maritieme boekwinkel L.J. Harry.
Henry Hudson, in dienst van de VOC, zeilde vanaf deze plaats naar het nieuwe Amerika en ontdekte de naar hem genoemde Hudson River. In 1927 werd door de Greenwich Village Historical Society een plaquette op de toren geplaatst. Van de oude “Tower of Tears”, gebouwd in 1482, vertrok Henry Hudson op 4 april 1609 op het schip “Halve Maan”.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland