Resistance Museum Amsterdam

nazi swastika flags waved in amsterdam for four year and at the restance museum amsterdam one experiences how the war affected the Netherlands

The museum is located opposite of the Amsterdam Zoo Artis, near Waterlooplein and the Rembrandt House.
The building, built in 1876, has the Star of David and the name of Petrus Plancius in top, who was a famous Amsterdam geographer. The Resistance Museum Amsterdam was for many years a Jewish cultural center and synagogue.
During the Second World War The Dutch were faced with difficult choices. Adapt, resist or side with the opponent?
The most important moment of the Amsterdam resistance was the February strike of 1941. It started in Amsterdam and was a response to the persecution of Jews.
Every year on February 25, there is a commemoration at the statue of the dock worker.
The most important man of the Amsterdam resistance was the artist Gerrit van der Veen. In 1943 he committed an attack on the Amsterdam civil registry. This was to prevent the Nazis from tracing Jewish Amsterdam residents.

https://www.verzetsmuseum.org/en/ww2-info

Verzetsmuseum Amsterdam
vier jaar lang wapperden nazi-swastika vlaggen in amsterdam en in het resistance museum amsterdam ervaar je hoe de oorlog Nederland heeft beïnvloed
Het museum ligt tegenover Dierentuin Artis, vlakbij het Waterlooplein en het Rembrandthuis.
Het gebouw, gebouwd in 1876, heeft bovenaan de Davidster en de naam van Petrus Plancius, een beroemde Amsterdamse geograaf. Het Verzetsmuseum Amsterdam was jarenlang een Joods cultureel centrum en synagoge.
De Nederlanders stonden voor moeilijke keuzes. Aanpassen, weerstand bieden of de kant van de tegenstander kiezen?
Belangrijkste moment van het Amsterdamse verzet was de Februari staking van 1941. Het begon in Amsterdam en was een reactie op de Joden vervolging.
Jaarlijks wordt er op 25 februari herdacht bij het beeld van de dokwerker.
Belangrijkste man van het Amsterdamse verzet was de kunstenaar Gerrit van der Veen. Hij pleegde in 1943 een aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Dit om te voorkomen dat de nazis Joodse Amsterdammers konden traceren.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland