Amsterdamse Bos

a lake in the wild forest of Amsterdamse bos

Built in the 1930’s crisis years in the English landscape style, Amsterdamse Bos was part of the employment project.
Has a natural arrangement with many waterways. Therefore there are around 116 bridges, most of them designed in the Amsterdam School style. Large playing fields and ponds, and a 2200 m long Olympic rowing course.
So both for the nature lovers, but also for the sporty city dweller.
With an area of 1000 hectares, the Amsterdam forest is one of the largest city parks in the world.
During the German occupation in the Second World War, many Amsterdam residents were put to work there. It was also a hidden meeting place for the resistance people.
A monument has been constructed to commemorate the victims of the Dachau concentration camp. The liberation of the camp, on April 29 1945, is commemorated every year.

https://www.amsterdamsebos.nl/english/

Het Amsterdamse Bos, gebouwd in de crisisjaren van de jaren dertig in Engelse landschapsstijl, maakte deel uit van het werkgelegenheidsproject.
Het bos heeft een natuurlijke ligging met veel waterwegen. Er zijn ongeveer 116 bruggen, waarvan de meeste zijn ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School. Grote speelvelden en vijvers, en een 2200 meter lang Olympisch roei parcours.
Dus zowel voor de natuurliefhebber, maar ook voor de sportieve stadsbewoner.
Met 1000 hectare oppervlak is het Amsterdamse bos een van de grootste stadsparken ter wereld.
Tijdens de duitse bezetting in de tweede wereldoorlog werden vele Amsterdammers er te werk gesteld. Tevens was het ook een verborgen ontmoetingsplaats voor de verzet strijders.
Om de slachtoffers van Dachau concentratie kamp te herdenken is er een monument aangelegd. Elk jaar wordt de bevrijding van het kamp herdacht. Dat was op 29 April 1945.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland