Zuiderzee Museum Enkhuizen

impression of an old traditional fishing village at the zuiderzee museum enkhuizen

The Zuiderzee Museum Enkhuizen shows what life was like before the construction of the 20 miles long Afsluitdijk, closing off the former Zuiderzee.
There are more than a hundred historic buildings from the former Zuiderzee area.
There is information about the lost Zuiderzee islands: Pampus, Marken, Schokland, Urk and Wieringen.
There are demonstrations of smoking eel, old crafts, the making of traditional costumes. Volunteers explain how life was a century ago.
Nearby Enkhuizen is a beautifully preserved harbour town with the Dromedaris lighthouse as the most striking building.
The reclamation of the Markerwaard was the last part of the Zuiderzee Works, which is why a 16-miles dam was built between Enkhuizen and Lelystad. The water was cut off from the sea and rivers. Open water has remained where originally land was intended.

https://www.zuiderzeemuseum.nl/en/page/357/museum

Het Zuiderzeemuseum Enkhuizen laat zien hoe het leven was vóór de aanleg van de 30 kilometer lange Afsluitdijk, die de voormalige Zuiderzee afsloot.
Er staan ruim honderd historische panden uit het voormalige Zuiderzee gebied.
Er is informatie over de verloren Zuiderzee-eilanden: Pampus, Marken, Schokland, Urk en Wieringen.
Er zijn demonstraties van het roken van paling, oude ambachten, het maken van traditionele klederdracht. Vrijwilligers leggen uit hoe het leven er een eeuw geleden uitzag.
Het nabijgelegen Enkhuizen is een prachtig bewaard gebleven havenstadje met de vuurtoren Dromedaris als meest opvallende gebouw.
De inpoldering van de Markerwaard was het laatste onderdeel van de Zuiderzeewerken. Daarom werd tussen Enkhuizen en Lelystad een 25 kilometer lange dam gebouwd. Het water was afgesloten van de zee en de rivieren. Open water is gebleven waar oorspronkelijk land bedoeld was.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland