Utrecht

Utrecht Dom church and tower

Due to its strategic location on the Rhine river, the Romans took Utrecht 50 AD and remained there until 275 AD. They built an army base there and called the fortress Castellum Traiectum.
After that, Utrecht was mainly an religious city and seat of the archbishop.
Until 1122 the Rhine flowed through Utrecht and there were frequent floods in the city. Therefore the river was diverted, but this caused the water level to drop 4 meters. Quays and corridors were constructed at water level to allow goods to be loaded, unloaded and stored in warehouses.
There are still more than 700 of these low-lying cellar warehouses and many  are used as bars or restaurants.
Until the 16th century the Dom Church was Catholic, but after the Reformation Protestant. They paid little attention to the building and in 1674 a storm destroyed the central part of the church. As a result, the tower and the church are still separate from each other.
in the 17th century, Utrecht was important as a fortified city and on the orders of Louis XIV, French troops occupied the city in 1672.
The most famous building in Utrecht is the Dom Church with the Dom Tower.
The tower is the highest in the Netherlands and is 112 meters high and you can reach the top via 465 steps. In the clock tower hang 14 historic clocks that together weigh more than 32,000 kilos. With a weight of no less than 8,227 kilos, the Salvator Mundi is the second largest clock in the world.
According to tradition, a resident of Utrecht does not walk under the tower, like most tourists do, but around it.

If you wish to do a walk in Utrecht we can do during any of our tours.

https://www.discover-utrecht.com/collection/top-10-must-sees/

Vanwege de strategische ligging aan de Rijn namen de Romeinen Utrecht in 50 na Christus in en bleven daar tot 275 na Christus. Ze bouwden daar een legerbasis en noemden het fort Castellum Traiectum.
Daarna was Utrecht vooral een religieuze stad en zetel van de aartsbisschop.
Tot 1122 stroomde de Rijn door Utrecht en waren er regelmatig overstromingen in de stad. Daarom werd de rivier omgeleid, maar hierdoor zakte het waterpeil 4 meter. Kades en gangen werden op waterniveau aangelegd zodat goederen konden worden geladen, gelost en opgeslagen in pakhuizen.
Er zijn nog steeds meer dan 700 van deze laaggelegen kelderpakhuizen en vele worden gebruikt als bars of restaurants.
Tot de 16e eeuw was de Domkerk katholiek, maar na de Reformatie protestants. Dezen besteedden weinig aandacht aan het gebouw en in 1674 verwoestte een storm het centrale deel van de kerk. Hierdoor staan de toren en de kerk nog steeds gescheiden van elkaar.
in de 17e eeuw was Utrecht belangrijk als versterkte stad en op bevel van Lodewijk XIV bezetten Franse troepen de stad in 1672.
Het bekendste gebouw van Utrecht is de Domkerk met de Domtoren.
De toren is de hoogste van Nederland en is 112 meter hoog en via 465 treden bereikt u de top. In de klokkentoren hangen 14 historische klokken die samen ruim 32.000 kilo wegen. Met een gewicht van maar liefst 8.227 kilo is de Salvator Mundi de op een na grootste klok ter wereld.
Volgens de overlevering loopt een Utrechter niet onder de toren, zoals de meeste toeristen doen, maar eromheen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland