Leiden University

professors of praesidium libertatis on the way to the sweat room leiden university leiden university

Leiden University was founded in 1581 in a monastery as the first university in the Netherlands. Due to the ever-growing number of faculties, many buildings were given a university function and some faculties were built on behalf of the university.
A number of members of the Royal House have lived in Leiden and studied at Leiden University. King Willem Alexander studied history and lived at Rapenburg 116 and Queen Beatrix studied Law and Sociology in Leiden and lived at Rapenburg 45.
Leiden University is ranked number 74 in Best Global Universities.
It’s motto is Praesidium Libertatis – Stronghold of Freedom.

https://www.universiteitleiden.nl/en/about-us

De Universiteit Leiden werd in 1581 in een klooster gesticht als de eerste universiteit van Nederland. Door het steeds groter wordende aantal faculteiten kregen veel gebouwen een universitaire functie en werden sommige faculteiten in opdracht van de universiteit gebouwd.
Een aantal leden van het Koninklijk Huis heeft aan de Universiteit Leiden gestudeerd en in Leiden gewoond. Koning Willem Alexander studeerde geschiedenis en woonde op Rapenburg 116 en Koningin Beatrix studeerde Rechten en Sociologie in Leiden en woonde op Rapenburg 45.
De Universiteit Leiden staat op nummer 74 in de lijst van Best Global Universities.
Het motto is Praesidium Libertatis – Bolwerk van Vrijheid.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland