Coffee shops in Amsterdam

Coffee shops in Amsterdam the facade of Dampkring

When you say Amsterdam, you also say weed and coffee shops.
Amsterdam is worldwide known for being the capital of cannabis culture and is characterising the city as open and tolerant.
Although the city council has already imposed stricter rules for buying joints and weed, there are still about one hundred fifty coffee shops in Amsterdam. Since a smoking ban has been in force in the hospitality industry, it is of course strange that you go to a coffee shop but actually have to go to a separate room to smoke a joint.
Are you curious what a coffee shop looks like, just walk in, buying or consuming is not mandatory.
Mellow Yellow was the first coffee shop that in secret began to sell marijuana, cannabis and hash. It was a real coffee shop and since then the name have not changed. A quarter of all the tourist that visit Amsterdam got into a coffee shop.
The most famous coffee shop in Amsterdam is probably The Bulldog.
The best Coffeeshop in Amsterdam is the Dampkring or Atmosphere. Various Hollywood celebrities got high here.
The city makes a distinction between soft drugs and hard drugs that may not be sold in the coffeeshops. To buy and use soft drug on the streets is prohibited.

Best coffeeshops in Amsterdam

Maybe a short visit to one of the coffee shop during our Amsterdam tour.

Zeg je Amsterdam, dan zeg je ook wiet- en coffeeshops.
Amsterdam staat wereldwijd bekend als de hoofdstad van de cannabis cultuur en typeert de stad als open en tolerant.
Hoewel de gemeente al strengere regels heeft opgelegd voor het kopen van joints en wiet, zijn er nog steeds zo’n honderdvijftig coffeeshops in Amsterdam. Sinds er in de horeca een rookverbod geldt, is het natuurlijk vreemd dat je naar een coffeeshop gaat maar eigenlijk naar een aparte ruimte moet om een joint te roken.
Ben je benieuwd hoe een coffeeshop er uit ziet, loop gerust eens binnen, kopen of consumeren is niet verplicht.
Mellow Yellow was de eerste coffeeshop die in het geheim marihuana, cannabis en hasj begon te verkopen. Het was een echte koffieshop en sindsdien is de naam niet veranderd. Een kwart van alle toeristen die Amsterdam bezochten, stapte in een coffeeshop.
De bekendste coffeeshop van Amsterdam is waarschijnlijk The Bulldog.
De beste Coffeeshop van Amsterdam is de Dampkring of Sfeer. Verschillende Hollywood-beroemdheden werden hier high.
De stad maakt onderscheid tussen softdrugs en harddrugs die niet in de coffeeshops verkocht mogen worden. Het kopen en gebruiken van softdrugs op straat is verboden.