Marken

a family in traditional marken costumes

Since 1957 the island of Marken is connected to the mainland via a dam.
Before the damming of the Zuiderzee there has always been the danger of flooding.
So the people from Marken built their houses on artificial hilltops or on poles.
The closed community of Marken has been declared a protected village by the Dutch government.
The lighthouse on the former island is called ‘the White Horse’, due to its shape.
Every half hour there is ferry sailing to Volendam.
Marken pays a lot of attention to tradition. The Marker traditional costumes were worn by everyone until the 1950s. Now you only see it sometimes on Sundays during church services or during special occasions such as Queen’s Day, a wedding or funeral.
The Markers are mainly Protestant, in contrast to the village of Volendam on the other side, where people are mainly Roman Catholic.

https://www.iamsterdam.com/en/plan-your-trip/day-trips/old-holland/picturesque-villages/marken

Sinds 1957 is het eiland Marken via een dam met het vasteland verbonden.
Vóór de afdamming van de Zuiderzee was er altijd gevaar voor overstromingen.
Daarom bouwden de Markeners hun huizen op kunstmatige heuveltoppen of op palen.
De gesloten gemeente Marken is door de Nederlandse overheid uitgeroepen tot beschermd dorp.
De vuurtoren op Marken wordt vanwege zijn vorm ‘het Witte Paard’ genoemd.
Ieder half uur vaart er een veerboot naar Volendam.
Op Marken is veel aandacht voor traditie. De Marker traditionele kostuums werden tot in de vijftiger jaren door iedereen gedragen. Nu zie het alleen soms nog op Zondag tijdens de kerkdienst of tijdens bijzondere gelegenheden zoals Koninginnedag, een bruiloft of begrafenis.
De Markeners zijn voornamelijk Protestant, dit in tegenstelling tot het dorp Volendam aan de overkant, waar men vooral Rooms Katholiek is.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland