Weesp

opened draw bridge at vecht river in Weesp

The area around Weesp was already inhabited long before our era. Due to its strategic location on the border of Utrecht and Holland on the Vecht river.
Originated as a dike village, it grew into a real fortified town and it was located on an important trade route with Flanders. As early as 1355, Weesp acquired city rights.
Weesp had many city mills and these provided the raw materials for the breweries and jenever distilleries. In addition, the quality of the Vecht water was excellent. Even in the 19th century, ships with drinking water left for Amsterdam every day.
Three town mills remain: Het Haantje, De Eendracht, and De Vriendschap.
To protect Amsterdam, Weesp was made into a fortified city in 1672 with canals, redoubts and a fortress. Later it became part of the Defence Line of Amsterdam. An 1853 law stipulated that only wooden houses could be built at a distance of 300 meters from a fort. They were easy to demolish in the event of a war threat. See the coloured wooden houses on the Molenpad.
The Gemeentemuseum is located in the interesting 18th-century town hall. It exposes also the history of the van Houten cocoa factory that settled in Weesp in 1850. The chocolate manufacturer had more than a thousand employees at its height, which doubled the city’s population.

https://www.iamsterdam.com/en/plan-your-trip/day-trips/castles-and-gardens/weesp

Het gebied rond Weesp was al vóór onze jaartelling bewoond. Vanwege de strategische ligging op de grens van Utrecht en Nederland aan de rivier de Vecht.
Ontstaan als dijkdorp, groeide het uit tot een echte vestingstad en lag het aan een belangrijke handelsroute met Vlaanderen. Al in 1355 verwierf Weesp stadsrechten.
Weesp kende veel stadsmolens en deze leverden de grondstoffen voor de brouwerijen en jenever stokerijen. Bovendien was de kwaliteit van het Vechtwater uitstekend. Zelfs in de 19e eeuw vertrokken er dagelijks schepen met drinkwater naar Amsterdam.
Er zijn nog drie stadsmolens over: Het Haantje, De Eendracht en De Vriendschap.
Om Amsterdam te beschermen werd Weesp in 1672 omgevormd tot een vestingstad met grachten, schansen en een fort. Later werd het onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Een wet uit 1853 bepaalde dat alleen houten huizen gebouwd mochten worden op een afstand van 300 meter van een fort. Ze waren gemakkelijk af te breken in geval van oorlogsdreiging. Bekijk de gekleurde houten huisjes aan het Molenpad.
Het Gemeentemuseum is gevestigd in het interessante 18e-eeuwse stadhuis. Ook wordt de geschiedenis blootgelegd van de cacaofabriek van Van Houten die zich in 1850 in Weesp vestigde. De chocoladefabrikant had op zijn hoogtepunt ruim duizend werknemers, waardoor de bevolking van de stad verdubbelde.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland