Dam Square Amsterdam

deserted royal palace dam square amsterdam in twilight

The city’s first settlers lived around Dam Square Amsterdam.
Dam Square Amsterdam is the historic heart of the city.
A dam was built in the Amstel river, hence the name Amstel’s dam.
The first inhabitants were fishermen and traders, who in 1275 received an exemption from toll from Count Floris the Fifth. This is also the oldest official document of the trading city.
The most important Amsterdam events are commemorated on Dam Square.
For the monarchy the royal weddings and abdications have been celebrated here.
The most important moment for Amsterdam is the National Commemoration of the war victims on the 4th of May. At 8 pm there will be a two-minute silence throughout the Netherlands. The next day on the 5th of May is celebrated as Liberation Day.

http://www.amsterdamdam.nl/english/

De allereerste bewoners van de stad woonden rond de Dam in Amsterdam.
De Dam Amsterdam is het historische hart van de stad.
In de Amstel werd een dam gebouwd, vandaar de naam Amstelredam.
De eerste bewoners waren vissers en handelaars, die in 1275 van graaf Floris de Vijfde een vrijstelling van tol kregen. Dit is tevens het oudste officiële document van de handelsstad.
De belangrijkste Amsterdamse gebeurtenissen worden herdacht op de Dam.
Voor de monarchie zijn er de koninklijke huwelijken en abdicaties gevierd.
Het belangrijkste moment voor Amsterdam is de Nationale Herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei. Om 20 uur is er dan een twee minuten stilte in heel Nederland. De volgende dag op 5 mei wordt gevierd als Bevrijdingsdag.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland